Konzultační dny

ředitelky školy:

 08:00 - 11:00 a
 13:00 - 14:00   

 • na Humpolce:
   16.6.2021 (st)
 • na Květnické:
   17.6.2021 (čt)

Konzultovat
s ředitelkou školy
lze elektronicky.

Jiný termín si
domluvte mailem.

v období
vánočních svátků
konzultační dny
NEJSOU
v období
letních prázdnin
konzultační dny
NEJSOU
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.

Hurá na prázdniny

Milí rodiče a milé děti,

přejeme vám radostné prožití letních prázdnin,
mnoho sluníčka, spoustu zajímavých zážitků
a v září se zase těšíme na shledání s vámi.

zaměstnanci MŠ

prázdniny

Provoz MŠ v době prázdnin

Letní prázdniny 2021
Směrnice letní prázdniny 2021


O prázdninách jsou v provozu obě pracoviště, Humpolka i Květnická,
v těchto termínech:

 • 01.7. - 30.7.2021
 • 23.8. - 27.8.2021

Děti do MŠ přichází jako obvykle v době od 6:00 do 7:30 hodin.

Děti, které se přihlásily z MŠ Sluníčko a MŠ Na Paloučku, jsou přijaty na pracoviště Květnická, do třídy Pampelišky.

V období 2.8. - 20.8.2021 je mateřská škola uzavřena.
Ve dnech 30. a 31.8.2021 jsou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 670,- Kč za červenec,
 • 152,- Kč za srpen

Školné a stravné 2021-22

Zveřejněno: 11.6.2021
Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o školním stravování - dodatek č. 3

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-22:

Druh úplatyVýše úplaty
předškoláci* (poslední rok před nástupem do ZŠ)zdarma
ostatní (celodenní provoz)600,- Kč/měs.

*) děti, které k 31.8.2022 dosáhnou věku 6 let a více

Úplata za školní stravování zůstává ve školním roce 2021-22 stejná a činí:

Druh stravováníděti 3-6 let*děti 7+ let*
celodenní stravování38,- Kč/den42,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2022

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2021 činí:

Druh úhradyVýše úhrady
děti 3-5 let* (stravné 798,- Kč + školné 600,- Kč)1.398,- Kč/měs.
předškoláci 6 let* (hradí pouze stravné 798,- Kč)798,- Kč/měs.
předškoláci 7+ let* (hradí pouze stravné 882,- Kč)882,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2022

Zadejte/upravte si trvalý příkaz od září 2021 takto:

 • účet pro úhradu:
    1200710247 / 0100
 • variabilní symbol:
    <datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR>
 • do zprávy pro příjemce text:
    Školné a stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>

Úhrada je splatná zálohově do 15. dne v měsíci (např. za září do 15. září).


Ukázka výcviku psů - Květnická

21.6.2021 (Po)

Zveřejněno: 8.6.2021

Ukázka výcviku psů - Humpolka

14.6.2021 (Po)

Zveřejněno: 8.6.2021

Pasování předškoláků

15., 17. a 22.6.2021 (Út,Čt)

Zveřejněno: 2.6.2021

Děti přijaté na školní rok 2021-22

Zveřejněno: 27.5.2021
Výsledky přijímacího řízení

V přiloženém dokumentu naleznete seznam dětí, přijatých do naší MŠ na školní rok 2021-22.

O zařazení dětí na pracoviště Humpolka nebo Květnická rozhoduje ředitelka školy. Ve sloupci "Přijato do" značí H = Humpolku a K = Květnickou.


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2021

Zveřejněno: 7.4.2021
Aktualizováno: 28.5.2021
Letní prázdniny 2021
Směrnice letní prázdniny 2021

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021

Mimo tyto termíny budou v provozu obě pracoviště - Humpolka i Květnická.

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 670,- Kč za červenec,
 • 152,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 14.5.2021. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Děti, které se přihlásily z MŠ Sluníčko a MŠ Na Paloučku, jsou přijaty na pracoviště Květnická, do třídy Pampelišky.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 02.8. - 20.8.2021  MŠ Sluníčko
 • 09.8. - 20.8.2021  MŠ Na Paloučku (Horova)

Ve dnech 30. a 31.8.2021 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


 
šk. rok
2021-22
 
Školné
a stravné
2021-22
V novinkách je zveřejněna výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravování v novém šk. roce 2021-22.
Zadejte/upravte trvalý příkaz k platbě od září 2021.
876 11.6.2021
17.
červen
2021
čtvrtek
Akce ZŠ
28. října:
Schůzka rodičů
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ Tišnov, nám. 28. října se uskuteční 17.6.2021 v 16:00 hodin ve školní jídelně základní školy.
875 9.6.2021
17.
červen
2021
čtvrtek
Akce ZŠ
Smíškova:
Schůzka rodičů
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ Smíškova Tišnov se uskuteční 17.6.2021 v 15:30 hodin, místo schůzky bude ještě upřesněno.
S sebou přineste 130,- Kč na specifické pomůcky.
874 9.6.2021
21.
červen
2021
pondělí
Ukázka
výcviku psů
Květnická
Na Květnické nás navštíví německý ovčák Tesi se svou paničkou.
Ukážou nám výchovu a výcvik psů a dozvíme se, jak se máme ke psům chovat.
873 8.6.2021
14.
červen
2021
pondělí
Ukázka
výcviku psů
Humpolka
Na Humpolce nás navštíví německý ovčák Tesi se svou paničkou.
Ukážou nám výchovu a výcvik psů a dozvíme se, jak se máme ke psům chovat.
872 8.6.2021
15.a 22.
červen
2021
úterý
Pasování předškoláků
Humpolka
S předškoláky se rozloučíme dopoledne po jednotlivých třídách:
 • 15.6. Koťata
 • 22.6. Medvíďata
 • 22.6. Žabky
Složí slib školáka, budou pasováni mečem a stužkou, a jako upomínku si odnesou malý dárek.
Dejte dětem aktovku a slavnostní oblečení.
871 2.6.2021
17.
červen
2021
čtvrtek
Pasování předškoláků
Květnická
S předškoláky se rozloučíme dopoledne v obou třídách.
Složí slib školáka, budou pasováni mečem a stužkou, a jako upomínku si odnesou malý dárek.
Dejte dětem aktovku a slavnostní oblečení.
870 2.6.2021
červenec
- srpen
2021
 
Letní
prázdniny
- upřesnění
O letních prázdninách budou v provozu obě pracoviště - Humpolka i Květnická.
868 28.5.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Zápis do MŠ:
Přijaté
děti
Zde jsou k nahlédnutí Výsledky přijímacího řízení do MŠ na školní rok 2021-22 s anonymním seznamem přijatých dětí.
866 27.5.2021
červenec
- srpen
2021
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021
853 7.4.2021
 
šk. rok
2020-21
 
Náměty
pro rodiče
 
Na našem webu jsme pro rodiče připravili koutek s náměty na hry se svými dětmi a odkazy na zajímavá videa.
Stránku najdete v Submenu v levém sloupci webu.
849 30.3.2021

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat Rss Reader nebo RssDemon Novinky Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Free RSS Reader. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 136)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.