Konzultační dny

ředitelky školy:

9:00 - 14:00 hod.

 • na Humpolce:
   4.3.2020 (st)
 • na Květnické:
   5.3.2020 (čt)

Jiný termín si
domluvte mailem
s ředitelkou školy

v období
letních prázdnin
konzultační dny
ředitelky školy
nejsou
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.

* povinný údaj

Anketa pro rodiče

anonymní dotazník

vyplňte do 22.03.2020

Vážení rodiče,
prosíme Vás o vyplnění této ankety, která nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.
Děkujeme za Vaše názory.

1.Které pracoviště navštěvuje Vaše dítě?
Humpolku
Květnickou
2.Jste spokojeni s prostředím MŠ?
(budova + školní zahrada)
Ano
Ne
3.Jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?
Ano
Ne
4.Jste spokojeni s úrovní vzdělávání Vašeho dítěte?
Ano
Ne
5.Uvítali byste četnější společné aktivity školy a rodiny?
Ano
Ne
6.Jste spokojeni s přístupem a jednáním vedení školy?
Ano
Ne
7.Vyhovuje Vám způsob komunikace přes webové rozhraní?
(prázdninový provoz, odhlašování stravy, info o dění)
Ano
Ne
8.Jste spokojeni s přístupem a jednáním ostatního personálu?
Ano
Ne
9.Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Ano
Ne
0 hlasujících

Ověřovací kód:

Rodičovské heslo: *    heslo rodičům sdělí paní učitelka


Den otevřených dveří

25. 3. 2020 (St)

Zveřejněno: 2.3.2020
Aktualizováno: 14.11.2018

Ve středu 25. 3. 2020 zveme rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ, na prohlídku obou pracovišť naší školy:

 • dopoledne v době 09:30 - 11:30 hodin a
 • odpoledne v době 14:00 - 16:00 hodin

Rodiče se mohou seznámit s provozem školy a paní učitelky jim ochotně vysvětlí vše, co je bude zajímat.


Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Zveřejněno: 2.3.2020
Aktualizováno: 14.11.2018
Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá elektronicky na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz, kde naleznete i podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2020-21 bude zahájen 1. 4. 2020.

Časový harmonogram je následující:

 • 01. 4. - 06. 5. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 06. 5. (St) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 12. 5. (Út) - Ředitelky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 13. 5. (St) - Rodiče osobně zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 27. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 6. 5. 2020 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Včas vás upozorníme na vše potřebné.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


Seminář s rodiči - zápis do ZŠ

5.3.2020 (Čt)

Zveřejněno: 14.2.2020
Aktualizováno: 14.11.2018

Schůzka nejen s rodiči předškoláků se uskuteční

ve čtvrtek 5.3.2020 v 16:30 hodin
na pracovišti Květnická ve třídě Kopretin (přízemí)

Na schůzce budou přítomny paní učitelky z prvních tříd ZŠ nám. 28.října a ZŠ Smíškova a paní učitelky z mateřské školy, se kterými budeme besedovat na téma školní zralosti a připravenosti dětí na školní docházku.

Co se na semináři dozvíte:

 1. Zahájení školní docházky - právní rámec
 2. Průběh zápisu do ZŠ - kritéria školní připravenosti
 3. Odklad školní docházky - rizika zahájení školní docházky nezralým dítětem, zaškolení nešestiletých dětí, dodatečný odklad
 4. Důsledky školní nezralosti v ZŠ
 5. Diskuse, odpovědi na otázky

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.


Beseda s pedagogem

2.3.2020 (Po)

Zveřejněno: 24.2.2020

Žonglování s klauny

27.2.2020 (Čt)

Zveřejněno: 14.2.2020

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2020

Zveřejněno: 12.2.2020
Aktualizováno: 14.11.2018
Letní prázdniny 2020
Směrnice letní prázdniny 2020

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 20.7. - 07.8.2020
 • 28.8. - 31.8.2020

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Humpolka:

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 328,- Kč za červenec,
 • 387,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 7.5.2020. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 20.7. - 31.7.2020  MŠ Sluníčko
 • 27.7. - 07.8.2020  MŠ Na Paloučku (Horova)

Ve dnech 28. a 31.8.2020 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Vyšetření školní zralosti předškoláků

Zveřejněno: 7.1.2020
Aktualizováno: 14.11.2018

Před nástupem do ZŠ můžete své dítě objednat na vyšetření školní zralosti. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je toto vyšetření nutno doložit u zápisu do ZŠ.

Vyšetření provádí Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno. Objednat se můžete na tel. čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře.

Termín návštěvy vám bude sdělen telefonicky ihned při objednání nebo mailem či písemně poštou. Snahou je poskytnout co nejbližší termín, nicméně objednací doba bývá zhruba 6-8 týdnů a v obdobích zvýšeného zájmu se může prodloužit. K termínu vyšetření je třeba ještě připočítat čas na vypracování a odeslání zprávy, proto se objednejte s dostatečným předstihem.

Vzhledem k vytíženosti poradny je někdy obtížné se ihned dovolat, proto buďte trpěliví nebo použijte objednávací formulář.


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


4.
březen
2020
středa
Předplavecký
výcvik
- zahájení
Upozorňujeme rodiče, kteří své děti nahlásili na plavání, že ve středu 4.3. odjíždíme od školy dle propozic.
Nachystejte dětem potřebné věci do batůžku.
725 26.2.2020
2.
březen
2020
pondělí
Beseda
s pedagogem
 
Zveme rodiče na besedu se speciálním pedagogem Mgr. Miroslavou Vyplašilovou na téma Význam správné výslovnosti u dětí předškolního věku.
Beseda se uskuteční v 15:30 hodin na pracovišti Humpolka ve třídě Žabek (I.patro).
724 24.2.2020
5.
březen
2020
čtvrtek
Seminář
s rodiči
 
Schůzka nejen s rodiči předškoláků se uskuteční ve čtvrtek 5.3. v 16:30 hodin na pracovišti Květnická ve třídě Kopretin (přízemí).
Jste srdečně zváni.
723 14.2.2020
27.
únor
2020
čtvrtek
Žonglování
s klauny
 
Veselí klauni se svými kouzly nás navštíví ve čtvrtek 27.2.
 • v 09:00 na Humpolce
 • v 10:30 na Květnické
Hrazeno z příspěvku.
722 14.2.2020
červenec
- srpen
2020
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 20.7. - 07.8.2020
 • 28.8. - 31.8.2020
Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Humpolka.
719 12.2.2020
duben
- květen
2020
 
Zápis do MŠ
2020-21
- informace
Předběžnou informaci k zápisu do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2020-21 naleznete na stránkách města Tišnova.
717 7.2.2020
 
šk. rok
2019-20
 
Vyšetření
školní
zralosti
Rodiče předškoláků mohou své dítě objednat na vyšetření školní zralosti před nástupem do ZŠ.
Pro odklad školní docházky je toto vyšetření nutno doložit u zápisu do ZŠ.
704 7.1.2020

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://www.msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat RssDemon Novinky Reader (má české prostředí) nebo Rss Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Feeddler. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 107)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.