Konzultační
hodiny

ředitelky školy:

středa 9:00 - 14:00

 • lichý týden - 9.5.
  na Humpolce
 • sudý týden - 2.5.
  na Květnické

Schůzku si dopředu domluvte na mailu
ředitelky školy

v období
letních prázdnin
konzultační dny
nejsou
Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám posílat aktuality mailem.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam všech svátků, prázdnin a větších akcí MŠ.

Letní prázdniny

vyhodnocení docházky

Evidence docházky na webu je uzavřena.
Další změny hlaste standardně přes Kontaktní formulář nebo přímo paní učitelce ve třídě.

V pondělí 30.4. bude provoz na Humpolce omezen na 2 třídy, pracoviště Květnická zůstává v plném provozu.

Během letních prázdnin bude v provozu pouze pracoviště Květnická, viz Provoz MŠ v době letních prázdnin 2018.

 • docházka v pondělí 30. dubna:
 • docházka v pondělí 7. května:
 • docházka v týdnu 02.-04. července:
 • docházka v týdnu 09.-13. července:
 • docházka v týdnu 16.-20. července:
 • docházka v týdnu 23.-27. července:
 • docházka v týdnu 30.-03. srpna:
 • docházka v týdnu 27.-29. srpna:Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupí v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba se odhlašovat především přes kontaktní formulář, ve kterém přibyla možnost zvolit odhlášení jen odpolední svačiny,
 2. telefonicky,
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2018

Zveřejněno: 14.3.2018
Letní prázdniny 2018
Směrnice provozu červenec-srpen 2018

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 06.8. - 24.8.2018
 • 30.8. - 31.8.2018

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Květnická:

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • za měsíc červenec 435,- Kč,
 • za měsíc srpen 113,- Kč

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 11.5.2018. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 13.8. - 24.8.2018  MŠ Na Paloučku (Horova)
 • 06.8. - 24.8.2018  MŠ Sluníčko

Ve dnech 30. a 31.8.2018 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Zápis do MŠ na školní rok 2018-19

Zveřejněno: 2.3.2018
Zápis do MŠ 2018-19

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá již třetím rokem elektronicky na webových stránkách zapisms.tisnov.cz, kde naleznete podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2018-19 bude zahájen 2. 4. 2018.

Časový harmonogram je následující:

 • 02.-27. 4. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 02. 5. (St) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 09. 5. (St) - Ředitelky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 16. 5. (St) - Rodiče zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 30. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 2. 5. 2018 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Upozorníme vás na vše potřebné několik dnů předem.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.

... více

Přírodní hřiště na Květnické

Zveřejněno: 18.12.2017

Předkládáme všem rodičům pracoviště Květnická k nahlédnutí navrženou studii rekonstrukce školní zahrady. V této podobě bude studie předána ke schválení v rámci dotačního titulu.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravných prací.

Zaměření
Studie bez stromů
Studie

2.
květen
2018
středa
Zápis do MŠ
- podání
žádosti
Přihlášky nových dětí do MŠ bude paní ředitelka přijímat ve středu 2.5. na pracovišti
Humpolka od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
Nezapomeňte přinést všechny potřebné doklady!
420 25.4.2018
27.
duben
2018
pátek
Předplavecký
výcvik
- zahájení
Upozorňujeme rodiče, kteří své děti nahlásili na plavání, že v pátek 27.4. odjíždíme od školy dle propozic.
Nachystejte dětem potřebné věci do batůžku.
419 25.4.2018
30.
duben
2018
pondělí
Omezení
provozu MŠ
 
V pondělí 30.4. bude z důvodu nižšího počtu dětí omezen provoz pracoviště Humpolka na 2 třídy.
Pracoviště Květnická bude mít plný provoz.
418 24.4.2018
25.
duben
2018
středa
Keramický
kroužek
Humpolka
Keramický kroužek na Humpolce se z důvodu jiné akce (Jarní tvoření s rodiči) přesouvá z úterý 24.4 na středu 25.4.
Děkujeme za pochopení.
416 11.4.2018
2.-27.
duben
2018
 
Zápis do MŠ
- elektronická
registrace
Na webových stránkách zapisms.tisnov.cz můžete od pondělí 2.4. do pátku 27.4. své dítě zaregistrovat k zápisu do MŠ.
409 2.4.2018
 
duben
2018
 
Oprava
domku
Humpolka
Pracoviště Humpolka prosí o pomoc dva (i tři) šikovné tatínky (dědečky), kteří by opravili střechu zahradního domku. Materiál dodáme.
Děkujeme za ochotu.
408 1.4.2018
od 25.
května
2018
 
Odhlašování
docházky
dle GDPR
Z důvodu nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) dochází ke změnám v odhlašování docházky a stravy. Prosíme rodiče o jejich dodržování.
407 1.4.2018
10.+25.
duben
2018
út.+st.
ESS
2.skupina
Humpolka
Z důvodu zaneprázdněnosti paní lektorky bude v dubnu 2. skupina ESS na Humpolce v těchto termínech:
 • út 10.4. (pův. 12.4.)
 • st 25.4. (pův. 26.4.)
Za způsobené komplikace se omlouváme.
405 1.4.2018
červenec
- srpen
2018
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 06.8. - 24.8.2018
 • 30.8. - 31.8.2018
V ostatních dnech bude v provozu jen Květnická.
V době uzavření je možné využít docházku do jiné MŠ v Tišnově.
398 14.3.2018
 
šk. rok
2017-18
 
Desatero
předškoláka
 
Sdělujeme rodičům, že v sekci Dokumenty je k nahlédnutí Desatero předškoláka, kde je uvedeno vše, co by dítě mělo umět a znát před nástupem do základní školy.
397 14.3.2018
duben
- květen
2018
 
Zápis do MŠ
2018-19
 
Podrobné informace k zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz včetně kritérií bodového hodnocení dítěte.
389 2.3.2018
 
březen
2018
 
Spojení
školských
obvodů MŠ
Dne 12.2.2018 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví společný školský obvod pro všechny mateřské školy na území města Tišnova.
Vyhláška je účinná od 2.3.2018.
386 1.3.2018

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu použijte Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích školky, zelený podává technické informace a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit jako je keramika, solná jeskyně nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
www.msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat RssDemon Novinky Reader (má české prostředí) nebo Rss Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Feeddler. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Poznámka:
Upozornit na nové RSS aktuality umí i některé webové prohlížeče ve Windows. Pokud používáte Internet Explorer, Firefox nebo Safari, klepněte na nadpis tohoto článku a podívejte se.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality e-mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 99)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • pokud mail nezobrazuje webové odkazy (v některých mobilních aplikacích), nelze se v něm odhlásit z odběru. Pro odhlášení otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi