Konzultační dny

ředitelky školy:

 08:00 - 11:00 a
 13:00 - 14:00   

 • na Humpolce:
   19.5.2021 (st)
 • na Květnické:
   20.5.2021 (čt)

Konzultovat
s ředitelkou školy
lze elektronicky.

Jiný termín si
domluvte mailem.

v období
vánočních svátků
konzultační dny
NEJSOU
v období
letních prázdnin
konzultační dny
NEJSOU
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.


MŠ plně otevřena

od 10.5.2021

Zveřejněno: 5.5.2021
Aktualizováno: 14.4.2021
Informace o úplném otevření MŠ
Mimořádná opatření v prostorách MŠ
Mimořádné opatření MZd č. 433

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZd č. 433 ze dne 3. května 2021 je

od pondělí 10.5.2021 zahájen plný provoz MŠ.

V provozu je Humpolka i Květnická od 6:00 do 16:30 hodin.
Přítomny tedy mohou být již všechny děti.

Děti nebudou při příchodu do MŠ testovány. Prosíme rodiče, aby děti přicházely do mateřské školy zdravé. V případě chronických onemocnění (alergie) rodiče předají paní učitelce potvrzení od pediatra nebo alergologa (pokud tak neučinili již dříve).

Po dobu pobytu v MŠ nemusí mít děti roušku. Rodiče dají dětem do skříněk náhradní roušky pro případ, že bude muset být dítě v průběhu dne izolováno od ostatních.

Rodiče při vstupu do MŠ prosíme, aby nadále dodržovali mimořádná opatření v prostorách školy.

Pokud 10.5. nenastoupí dítě do MŠ, odhlaste je přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář. Jestliže tak neučiníte, bude vám účtováno stravné.


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2021

Zveřejněno: 7.4.2021
Aktualizováno: 14.11.2018
Letní prázdniny 2021
Směrnice letní prázdniny 2021

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Květnická (v případě vysokého počtu přihlášených dětí bude provoz přesunut na pracoviště Humpolka):

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 670,- Kč za červenec,
 • 152,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 14.5.2021. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 02.8. - 20.8.2021  MŠ Sluníčko
 • 09.8. - 20.8.2021  MŠ Na Paloučku (Horova)

Ve dnech 30. a 31.8.2021 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Zápis do MŠ na školní rok 2021-22 - COVID-19

Zveřejněno: 4.3.2021
Aktualizováno: 28.4.2021
Změny v organizaci zápisu do MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli eliminaci nákazy COVID-19 dochází k těmto změnám v organizaci zápisu do mateřských škol:

 • Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a bez osobního předání žádostí do rukou ředitelky školy.
 • Žádosti budou přijímány 5. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin vhozením do připravené schránky ve vestibulu MŠ na pracovišti Humpolka, Cáhlovská 1686 (platí i pro děti, hlásící se na Květnickou).
 • Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložili kopie těchto dokladů:
  • kopii rodného listu,
  • kopii očkovacího průkazu,
  • kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu) a
  • pokud lékař neordinuje, přiložte Čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte. (Potvrzení o očkování na evidenčním listu bude třeba doložit později v případě přijetí dítěte do MŠ).
 • V pondělí 10. 5. 2021 od 8:00 hodin se sejdou ředitelky ze všech mateřských škol a budou rodiče, kteří dali žádost na více mateřských škol, telefonicky oslovovat. Rodiče závazně oznámí své rozhodnutí, do které mateřské školy dítě nastoupí. V ostatních školách, kam byla podána žádost, rodiče obratem e-mailem zažádají o vrácení (zpětvzetí) žádosti, čímž se žádost zruší:
 • Ve středu 26. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin se bude vydávat pouze Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí dostanete při dodání evidenčního listu potvrzeného lékařem.

Upozornění:
Doporučujeme bedlivě sledovat všechny změny zápisu do MŠ a ZŠ.


Zápis do MŠ na školní rok 2021-22

Zveřejněno: 4.3.2021
Aktualizováno: 28.4.2021

POZOR!
Zápis do mateřských škol v Tišnově je organizován podle pravidel mimořádných opatření, souvisejících s COVID-19. Najdete je v článku výše.

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá elektronicky na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz, kde naleznete kritéria pro přijetí a podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2021-22 bude zahájen 1. 4. 2021.

Časový harmonogram je následující:

 • 01. 4. - 05. 5. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 05. 5. (St) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 10. 5. (Po) - Ředitelky telefonicky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 12. 5. (St) - Rodiče osobně zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 26. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 5. 5. 2021 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Včas vás upozorní na vše potřebné.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


KHS JMK upřesňuje Mimořádné opatření MZČR

Zveřejněno: 25.1.2021
Aktualizováno: 10.1.2021
Mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče,

karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZČR aktuálně zahrnuje domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrem z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou). V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Zde naleznete seznam odběrových míst včetně pravidel pro jejich návštěvu.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci - viz Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci.

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný - viz Doporučení vztahující se k výsledkům testů

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich. Prostory školky je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci,
Mgr. Martina Vojtišková
odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 047 / 775 216 509
e-mail: martina.vojtiskova@khsbrno.cz


Organizace školního roku 2020-21 vzhledem ke COVID-19

Zveřejněno: 27.8.2020

V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 vydává ředitelka mateřské školy informace k organizaci předškolního vzdělávání pro školní rok 2020-21.
Jedná se o sadu organizačních a hygienických opatření, která naleznete v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.

Upozornění:
Z důvodu přetrvávajících epidemiologických nařízení upozorňujeme rodiče, že stravu v první den nepřítomnosti dítěte si mohou vyzvednout v době od 10:45 do 11:00 hodin jen u zadních vchodů do mateřské školy.
Děkujeme za pochopení


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


 
květen
2021
st+čt
Konzultační
dny
obnoveny
S paní ředitelkou je opět možno osobně konzultovat ve středu na Humpolce a ve čtvrtek na Květnické, v době 8-11 a 13-14 hodin.
863 6.5.2021
10.
květen
2021
pondělí

plně
otevřena
Na základě mimořádného opatření MZd č. 433 z 3. května 2021 je od pondělí 10.5.2021 zahájen plný provoz MŠ.
Řiďte se pokyny na webu.
862 5.5.2021
červenec
- srpen
2021
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021
853 7.4.2021
 
šk. rok
2020-21
 
Náměty
pro rodiče
 
Na našem webu jsme pro rodiče připravili koutek s náměty na hry se svými dětmi a odkazy na zajímavá videa.
Stránku najdete v Submenu v levém sloupci webu.
849 30.3.2021
duben
- květen
2021
 
Zápis do MŠ:
2021-22
COVID-19
Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli eliminaci nákazy COVID-19 dochází ke změnám v organizaci zápisu do mateřských škol na školní rok 2020/2021.
843 4.3.2021
duben
- květen
2021
 
Zápis do MŠ:
2021-22
 
Podrobné informace k zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz včetně kritérií bodového hodnocení dítěte.
842 4.3.2021
 
šk. rok
2020-21
 
KHS JMK
upřesňuje
opatření MZČR
Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti upřesňuje KHS JMK mimořádné opatření MZČR.
826 25.1.2021
od 10.
září
2020
čtvrtek
Roušky
v MŠ
COVID-19
Z důvodů zhoršení epidemiologické situace žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách mateřské školy používali roušky od 10. 9. do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
779 9.9.2020
 
šk. rok
2020-21
 
Organizace
školního roku
COVID-19
Přečtěte si důležité informace k organizaci školního roku 2020-21.
Naleznete je v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.
770 27.8.2020

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat Rss Reader nebo RssDemon Novinky Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Free RSS Reader. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 133)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.