Konzultační dny

ředitelky školy:

9:00 - 14:00 hod.

 • na Humpolce:
   20.3.2019 (st)
 • na Květnické:
   21.3.2019 (čt)

Jiný termín si
domluvte mailem
s ředitelkou školy

v období
letních prázdnin
konzultační dny
ředitelky školy
nejsou
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám posílat aktuality mailem.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.


Zápis do 1. tříd ZŠ

12. 4. 2019 (Pá)

Zveřejněno: 20.3.2019
Aktualizováno: 14.11.2018

Ředitelství obou základních škol v Tišnově oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd
proběhne v pátek 12. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v budovách obou škol.

Bližší informace naleznete zde:

ZŠ nám. 28.října ZŠ Smíškova

Upozornění: K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří budou pro své děti žádat odklad školní docházky. U zápisu předloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přečtěte si Desatero předškoláka, je zde uvedeno vše, co by dítě mělo umět a znát před nástupem do základní školy.


Den otevřených dveří

27. 3. 2019 (St)

Zveřejněno: 13.3.2019
Aktualizováno: 14.11.2018

Ve středu 27. 3. 2019 zveme rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ, na prohlídku obou pracovišť naší školy:

 • dopoledne v době 09:30 - 11:30 hodin a
 • odpoledne v době 14:00 - 16:00 hodin

Rodiče se mohou seznámit s provozem školy a paní učitelky jim ochotně vysvětlí vše, co je bude zajímat.


Úklid školní zahrady na Humpolce

21.3.2019 (Čt)

Zveřejněno: 11.3.2019
Aktualizováno: 13.09.2018

Prosíme rodiče o pomoc při úklidu školní zahrady na pracovišti Humpolka.
Úklid se uskuteční ve čtvrtek 21.3.2019 od 15:00 hodin.

Předpokládané práce:

 • údržba trávníku – hrabání, sběr šišek
 • prostříhání keřů
 • ořez okrasných travin

S sebou si vezměte pracovní rukavice, hrábě, zahradnické nůžky a pilky na keře.
Občerstvení bude zajištěno (káva, čaj, voda, šťáva, ovoce).
Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.
Děkujeme všem za pomoc při úklidu!

Na pracovišti Květnická úklid z důvodu rekonstrukce školní zahrady nebude.
Její slavnostní otevření je plánováno v průběhu května nebo června 2019.


Zápis do MŠ na školní rok 2019-20

Zveřejněno: 6.3.2019
Aktualizováno: 14.11.2018
Zápis do MŠ na školní rok 2019-20

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá elektronicky na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz, kde naleznete i podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2019-20 bude zahájen 1. 4. 2019.

Časový harmonogram je následující:

 • 01. 4. - 02. 5. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 02. 5. (Čt) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 09. 5. (Čt) - Ředitelky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 15. 5. (St) - Rodiče zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 29. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 2. 5. 2019 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Upozorníme vás na vše potřebné několik dnů předem.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2019

Zveřejněno: 27.2.2019
Aktualizováno: 14.11.2018
Letní prázdniny 2019
Směrnice letní prázdniny 2019

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 08.7. - 26.7.2019
 • 29.8. - 30.8.2019

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Humpolka:

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 172,- Kč za červenec,
 • 540,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 10.5.2019. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 8.7. - 26.7.2019  MŠ Na Paloučku (Horova)
 • 8.7. - 19.7.2019  MŠ Sluníčko

Ve dnech 29. a 30.8.2019 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Vyšetření školní zralosti předškoláků

Zveřejněno: 16.1.2019
Aktualizováno: 14.11.2018

Před nástupem do ZŠ můžete své dítě objednat na vyšetření školní zralosti. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je toto vyšetření nutno doložit u zápisu.

Vyšetření provádí Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno. Objednat se můžete na tel. čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře.

Termín návštěvy vám bude sdělen telefonicky ihned při objednání nebo mailem či písemně poštou. Snahou je poskytnout co nejbližší termín, nicméně objednací doba bývá zhruba 6-8 týdnů a v obdobích zvýšeného zájmu se může prodloužit. K termínu vyšetření je třeba ještě připočítat čas na vypracování a odeslání zprávy, proto se objednejte s dostatečným předstihem.

Vzhledem k vytíženosti poradny je někdy obtížné se ihned dovolat, proto buďte trpěliví nebo použijte objednávací formulář.


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Přírodní hřiště na Květnické

Zveřejněno: 18.12.2017
Aktualizováno: 13.09.2018

Na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí byly Mateřské škole U Humpolky, příspěvková organizace, poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 000,- Kč na akci "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická, Tišnov, okres Brno - venkov."

Obsahem projektu je přeměna stávajících venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí a zdravý kontakt s přírodou.

Projekt zahrnuje výsadbu stromů a keřů, umístění nových herních prvků z přírodních materiálů, realizaci amfiteátru se špalkovým sezením jako letních výukových prostor, osazení trvalkových a bylinkových záhonů a dalších prvků, které budou sloužit výuce, výchově a osvětě dětí v oblasti ekologie.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Přikládáme navrženou studii rekonstrukce školní zahrady, jak byla předána ke schválení v rámci dotačního titulu.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravných prací.

Zaměření
Studie bez stromů
Studie
... více

Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.

... více

 
březen
2019
 
Přijmeme
uklízečku
Humpolka
Pro pracoviště Humpolka hledáme uklízečku na zkrácený úvazek jako zástup za nemoc.
Případní zájemci se mohou informovat telefonicky na č. 549 410 382 11 u paní Douškové.
583 19.3.2019
27.
březen
2019
středa
Den
otevřených
dveří
Rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ, si mohou prohlédnout obě pracoviště naší školy, seznámit se s programem a získat informace, které je budou zajímat.
582 13.3.2019
21.
březen
2019
čtvrtek
Úklid
zahrady
Humpolka
Prosíme rodiče o pomoc při úklidu školní zahrady na Humpolce, který se uskuteční ve čtvrtek 21.3. v 15:00 hodin.
Akce se koná jen za příznivého počasí.
581 11.3.2019
duben
- květen
2019
 
Zápis do MŠ
2019-20
 
Podrobné informace k zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz včetně kritérií bodového hodnocení dítěte.
580 6.3.2019
duben
- květen
2019
 
Zápis do MŠ
2019-20
- informace
Předběžnou informaci k zápisu do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2019-20 naleznete na stránkách města Tišnova.
578 1.3.2019
červenec
- srpen
2019
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 08.7. - 26.7.2019
 • 29.8. - 30.8.2019
V ostatních dnech bude v provozu jen Humpolka.
V době uzavření je možné využít docházku do jiné MŠ v Tišnově.
576 27.2.2019
 
únor
2019
 
Informace
GDPR
 
V sekci Dokumenty GDPR najdete nové dokumenty, týkající se poskytování vašich osobních údajů mateřské škole.
574 27.2.2019
 
šk. rok
2018-19
 
Otevření
budovy
Humpolka
Upozorňujeme rodiče pracoviště Humpolka, že z bezpečnostních důvodů je budova MŠ odemčena pouze v době:
 • 06:00 - 10:00 hodin,
 • 11:15 - 12:30 hodin a
 • 14:00 - 16:00 hodin
Mimořádné příchody a odchody si rodiče domluví individuálně s učitelkou ve třídě.
572 8.2.2019
 
šk. rok
2018-19
 
Vyšetření
školní
zralosti
Rodiče předškoláků mohou své dítě objednat na vyšetření školní zralosti před nástupem do ZŠ.
Pro odklad školní docházky je toto vyšetření nutno doložit u zápisu.
556 16.1.2019

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou dílničky, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://www.msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat RssDemon Novinky Reader (má české prostředí) nebo Rss Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Feeddler. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 87)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.