Konzultační dny

ředitelky školy:

9:00 - 14:00 hod.

 • na Humpolce:
   1.4.2020 (st)
 • na Květnické:
   2.4.2020 (čt)

Jiný termín si
domluvte mailem
s ředitelkou školy

v období
letních prázdnin
konzultační dny
ředitelky školy
nejsou
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.


Zápis do 1. tříd ZŠ

Zveřejněno: 23.3.2020
Aktualizováno: 14.11.2018
zápis do ZŠ

Registrace dětí k zápisu do 1. tříd základních škol bude letos poprvé probíhat elektronicky prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do ZŠ, ve kterém si rodiče sami vytvoří elektronickou žádost a budou zde moci sledovat celý průběh přijímacího řízení. Rodiče žádost vygenerují a případně vytisknou, a v termínu od 10. do 25. dubna 2020 doručí základní škole.

Podrobnosti naleznete v popisu přijímacího řízení, na stránkách obou základních škol ZŠ nám. 28.října a ZŠ Smíškova, a na stránkách města Tišnova.

Upozornění:
Doporučujeme bedlivě sledovat všechny změny, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Přečtěte si Desatero předškoláka, kde je uvedeno vše, co by dítě mělo umět a znát před nástupem do základní školy.


Koronavir - uzavření MŠ

od 16.3.2020 (Po)

Zveřejněno: 13.3.2020
Oznámení o uzavření MŠ
Školné za březen 2020

Vážení rodiče,

Na základě jednání zřizovatele, krizového štábu města s ředitelkami mateřských škol a v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření koronaviru COVID-19, dochází k

uzavření MŠ od pondělí 16.3.2020 až do odvolání.

Vzhledem k tomuto mimořádnému kroku sdělujeme rodičům následující informace:

 • Výuka plavání je zrušena, předběžně se jedná o možnost poskytnutí náhradních termínů. V případě, že to nebude možné, bude zákonným zástupcům poměrná část finančních nákladů vrácena.
 • Edukativně-stimulační skupiny jsou zrušeny. Po odvolání mimořádných opatření v mateřské škole budou neodučené hodiny plně nahrazeny.
 • Tvořivé dílny jsou zrušeny. Po odvolání mimořádných opatření v mateřské škole budou neodučené hodiny plně nahrazeny.
 • Logopedie nebude probíhat.
 • Den otevřených dveří (25.3.) je zrušen, náhradní termín bude včas zveřejněn.

Školné za březen 2020 je stanoveno na částku 264,- Kč, ale neměňte prosím svůj trvalý příkaz. Přeplatek vám bude vrácen na účet po ukončení mimořádných opatření, nejpozději ke konci školního roku (31.8.2020).

Tiskopis k OČR:
Formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy můžete:

 • vyzvednout v pondělí 16.3. nebo ve středu 18.3. od 7:00 do 15:00 hodin na pracovišti Humpolka (platí pro obě pracoviště) nebo
 • zažádat emailem odeslaným na zastupkyne@msuhumpolky.cz. V emailu uveďte jméno dítěte a jeho rodné číslo. Vyplněný a podepsaný formulář Vám bude zaslán zpět elektronicky.

Ředitelství MŠ


Oznámení v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19

Zveřejněno: 5.3.2020
Doporučení pro školy ke koronaviru

Na základě několika dotazů sděluje ředitelství mateřské školy zákonným zástupcům dětí informace o provádění opatření proti šíření nákazy.

MŠ již během chřipkové epidemie zpřísnila hygienická opatření, spočívající zejména ve zvýšeném používání dezinfekčních prostředků. Úklid běžných prostor školy, které se stírají pravidelně 2x denně (třídy, šatny, WC, chodby), byl rozšířen o každodenní umývaní zábradlí a klik. Po prvních potvrzených informacích o nákaze koronavirem v Evropě (nikoliv v ČR!) byly zakoupeny dezinfekční gely pro děti i zaměstnance. Pedagogičtí pracovníci dohlížejí na důsledné dodržování hygienických návyků u dětí, podle povětrnostních možností je dodržován pravidelný pobyt venku.

Mateřská škola do této chvíle provedla veškerá možná protiepidemiologická opatření k ochraně dětí. Věříme, že i Vy postupujete stejně, a v případě možných problémů, zejména po návštěvě nejvíce zasažených oblastí, budete zodpovědně řešit aktuální situaci.

V případě epidemie se mateřská škola bude řídit doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR, popř. Krajskou hygienickou stanicí v Brně, popř. aktuální situací v mateřské škole.

Ředitelství MŠ


Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Zveřejněno: 2.3.2020
Aktualizováno: 14.11.2018
Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá elektronicky na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz, kde naleznete i podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2020-21 bude zahájen 1. 4. 2020.

Časový harmonogram je následující:

 • 01. 4. - 06. 5. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 06. 5. (St) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 12. 5. (Út) - Ředitelky telefonicky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 13. 5. (St) - Rodiče osobně zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 27. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 6. 5. 2020 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Včas vás upozorní na vše potřebné.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2020

Zveřejněno: 12.2.2020
Aktualizováno: 14.11.2018
Letní prázdniny 2020
Směrnice letní prázdniny 2020

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 20.7. - 07.8.2020
 • 28.8. - 31.8.2020

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Humpolka:

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 328,- Kč za červenec,
 • 387,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 7.5.2020. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 20.7. - 31.7.2020  MŠ Sluníčko
 • 27.7. - 07.8.2020  MŠ Na Paloučku (Horova)

Ve dnech 28. a 31.8.2020 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Vyšetření školní zralosti předškoláků

Zveřejněno: 7.1.2020
Aktualizováno: 14.11.2018

Před nástupem do ZŠ můžete své dítě objednat na vyšetření školní zralosti. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je toto vyšetření nutno doložit u zápisu do ZŠ.

Vyšetření provádí Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno. Objednat se můžete na tel. čísle 541 422 822 nebo prostřednictvím objednávacího formuláře.

Termín návštěvy vám bude sdělen telefonicky ihned při objednání nebo mailem či písemně poštou. Snahou je poskytnout co nejbližší termín, nicméně objednací doba bývá zhruba 6-8 týdnů a v obdobích zvýšeného zájmu se může prodloužit. K termínu vyšetření je třeba ještě připočítat čas na vypracování a odeslání zprávy, proto se objednejte s dostatečným předstihem.

Vzhledem k vytíženosti poradny je někdy obtížné se ihned dovolat, proto buďte trpěliví nebo použijte objednávací formulář.


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


20.3.
- 25.4.
2020
 
Akce ZŠ:
Zápis do
1. tříd ZŠ
Zápis předškoláků do prvních tříd základních škol proběhne v tomto roce poprvé elektronickou cestou.
Bedlivě sledujte změny, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.
737 23.3.2020
16.
březen
2020
pondělí
Koronavir
- uzavření
Na základě dohody se zřizovatelem MŠ městem Tišnovem a doporučení Bezpečnostní rady města Tišnova, oznamujeme uzavření MŠ s účinností od 16.3.2020 do odvolání.
735 13.3.2020
březen
- duben
2020
st+čt
Konzultační
dny
 
Z důvodu uzavření MŠ jsou do odvolání zrušeny konzultační dny ředitelky školy.
Děkujeme za pochopení.
730 5.3.2020
 
březen
2020
 
Koronavir
- opatření
v MŠ
Na základě několika dotazů sdělujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí informace o provádění opatření proti šíření nákazy.
729 5.3.2020
duben
- květen
2020
 
Zápis do MŠ
2020-21
 
Podrobné informace k zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz včetně kritérií bodového hodnocení dítěte.
726 2.3.2020
červenec
- srpen
2020
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 20.7. - 07.8.2020
 • 28.8. - 31.8.2020
Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Humpolka.
719 12.2.2020
duben
- květen
2020
 
Zápis do MŠ
2020-21
- informace
Předběžnou informaci k zápisu do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2020-21 naleznete na stránkách města Tišnova.
717 7.2.2020
 
šk. rok
2019-20
 
Vyšetření
školní
zralosti
Rodiče předškoláků mohou své dítě objednat na vyšetření školní zralosti před nástupem do ZŠ.
Pro odklad školní docházky je toto vyšetření nutno doložit u zápisu do ZŠ.
704 7.1.2020

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://www.msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat RssDemon Novinky Reader (má české prostředí) nebo Rss Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Feeddler. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 108)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.