Konzultační dny

ředitelky školy:

 08:00 - 11:00 a
 13:00 - 14:00   

 • na Humpolce:
   22.9.2021 (st)
 • na Květnické:
   23.9.2021 (čt)

Konzultovat
s ředitelkou školy
lze elektronicky.

Jiný termín si
domluvte mailem.

v období
vánočních svátků
NEJSOU
konzultační dny
ředitelky MŠ
v období
letních prázdnin
NEJSOU
konzultační dny
ředitelky MŠ
konzutační dny
budou probíhat
od října 2021

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.


Organizace školního roku 2021-22 vzhledem ke COVID-19

Zveřejněno: 1.9.2021

V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 vydává ředitelka mateřské školy aktualizované informace k organizaci předškolního vzdělávání pro školní rok 2021-22.
Jedná se o sadu organizačních a hygienických opatření, která naleznete v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.

Důležité body:

 • Doporučujeme zákonným zástupcům, aby pro případ podezření na nákazu nachystali dítěti do sáčku jednu roušku.
 • Zákonný zástupce, který si první den nepřítomnosti dítěte vyzvedává stravu, učiní tak v době od 10:45 do 11:00 hodin výhradně u zadního vchodu do MŠ.


Schůzka s rodiči

22. 9. 2021 (St)

Zveřejněno: 31.8.2021

Vedení Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace zve

ve středu 22. 9. 2021 všechny rodiče na informativní schůzku,

týkající se organizačních, provozních a vzdělávacích záležitostí šk. roku 2021-22.
Setkání se uskuteční v jednotlivých třídách v těchto časech:

 • 16:00 hodin - Humpolka Medvíďata a Žabky
 • 16:30 hodin - Humpolka Koťata
 • 16:00 hodin - Květnická Pampelišky
 • 16:30 hodin - Květnická Kopretiny

Program schůzky:

 1. Seznámení s personálním obsazením třídy a školy
 2. Důležité směrnice školy (Školní řád MŠ, Provozní řád MŠ, Vnitřní směrnice ŠJ, Úplata za předškolní vzdělávání, Pozdní vyzvedávání aj.)
 3. Mimoškolní aktivity, společné aktivity školy s rodiči, přehled nabídky kulturních akcí, spolupráce se ZŠ v Tišnově
 4. Organizační záležitosti jednotlivých tříd (režim třídy, spolupráce s rodiči, portfolia dětí)
 5. Dotazy

Prosíme rodiče o účast.
Děkujeme.


Návrat dětí ze zahraničí do MŠ

Zveřejněno: 15.7.2021
Návrat ze zahraničí
Seznam zemí podle míry rizika nákazy

MŠMT informuje, že dne 8.7.2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat ze zahraničí.
Pravidla popsaná v dokumentu Návrat ze zahraničí jsou závazná pro rodiče, zákonné zástupce i děti.

Pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • děti do 6 let, které se vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
 • na děti starší 6 let se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz dokument).

Školné a stravné 2021-22

Zveřejněno: 11.6.2021
Úplata za předškolní vzdělávání
Směrnice o školním stravování - dodatek č. 3

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-22:

Druh úplatyVýše úplaty
předškoláci* (poslední rok před nástupem do ZŠ)zdarma
ostatní (celodenní provoz)600,- Kč/měs.

*) děti, které k 31.8.2022 dosáhnou věku 6 let a více

Úplata za školní stravování zůstává ve školním roce 2021-22 stejná a činí:

Druh stravováníděti 3-6 let*děti 7+ let*
celodenní stravování38,- Kč/den42,- Kč/den

*) věk dítěte k 31.8.2022

Měsíční úhrada školného a stravného od září 2021 činí:

Druh úhradyVýše úhrady
děti 3-5 let* (stravné 798,- Kč + školné 600,- Kč)1.398,- Kč/měs.
předškoláci 6 let* (hradí pouze stravné 798,- Kč)798,- Kč/měs.
předškoláci 7+ let* (hradí pouze stravné 882,- Kč)882,- Kč/měs.

*) věk dítěte k 31.8.2022

Zadejte/upravte si trvalý příkaz od září 2021 takto:

 • účet pro úhradu:
    1200710247 / 0100
 • variabilní symbol:
    <datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR>
 • do zprávy pro příjemce text:
    Školné a stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>

Úhrada je splatná zálohově do 15. dne v měsíci (např. za září do 15. září).


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


 
šk. rok
2021-22
 
Fotogalerie
pro rodiče
 
Ve Fotogalerii pro rodiče (vstoupíte do ní přes heslo) najdete první fotky dětí.
V průběhu školního roku v ní budou přibývat fotografie ze všech větších akcí MŠ.
901 15.9.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Organizace
školního roku
COVID-19
Přečtěte si důležité informace k organizaci školního roku 2021-22.
Naleznete je v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.
899 1.9.2021
30.
září
2021
čtvrtek
Roční
příspěvek
na kulturu
Do konce září uhraďte prosím jednorázový Roční příspěvek na kulturu, který ve školním roce 2021-22 činí 600,- Kč.
Úhrada se týká POUZE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ!
898 31.8.2021
22.
září
2021
středa
Schůzka
s rodiči
 
Sdělujeme rodičům, že 22.9.2021 proběhne informační schůzka, týkající se organizačních záležitostí školního roku.
Setkání se uskuteční v jednotlivých třídách.
Prosíme rodiče o účast. Děkujeme.
897 31.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Elektronické
čipy
Humpolka
Na pracovišti Humpolka se provádí výměna zabezpečovacího zařízení. Po instalaci budou rodiče vyzváni k odevzdání stávajících čipů a následně budou všem vydány nové čipy.
896 31.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Upozornění
rodičům
předškoláků
Doporučujeme rodičům předškoláků (dětí, které k 31.8.2021 dovršily 5 let), aby se seznámili s dokumentem Povinné předškolní vzdělávání, vyplývajícím z novelizace Školského zákona č. 561/2004 Sb.
895 31.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Osvobození
od úhrady
školného
Upozorňujeme rodiče pobírající dávky v hmotné nouzi, že vyplněnou Žádost o prominutí školného, včetně potřebných příloh, je třeba doručit každý měsíc, vždy nejpozději do 15. dne.
V případě pozdního doručení bude účtováno školné za celý měsíc!
894 31.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Odhlašování
dětí
z docházky
Děti odhlašujte z docházky a stravy pomocí kontaktního formuláře nebo mini‑formuláře (který je určen pro mobily a pomalý internet).
893 31.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Roční plán
aktivit
 
V Aktivitách je k nahlédnutí rozpis plánovaných akcí ve školním roce 2021-22.
V průběhu roku se mohou akce měnit a rozšiřovat.
891 25.8.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Návrat ze
zahraničí
do MŠ
Přečtěte si důležitou informaci, která upřesňuje návrat dětí ze zahraničního pobytu do MŠ.
884 15.7.2021
 
šk. rok
2020-21
 
Stáhněte si
fotografie
2020-21
Z Fotogalerie pro rodiče (vstoupíte do ní přes heslo) si můžete stáhnout zazipovanou fotogalerii roku 2020-21 v rozlišení 800x600 px.
881 25.6.2021
 
září
2021
 
Vyúčtování
stravy
předškoláků
Vyúčtování stravného odcházejících dětí bude provedeno v průběhu měsíce září 2021.
Nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k platbě!
879 23.6.2021
 
září
2021
 
Vyúčtování
příspěvku
na kulturu
Vyúčtování ročního příspěvku na kulturu bude provedeno k 30.8.2021.
Přeplatky budou zaslány na bankovní účet, uvedený v Přihlášce ke stravování.
878 23.6.2021
 
šk. rok
2021-22
 
Školné
a stravné
2021-22
V novinkách je zveřejněna výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravování v novém šk. roce 2021-22.
Zadejte/upravte trvalý příkaz k platbě od září 2021.
876 11.6.2021

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
  K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Mobil může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat Rss Reader nebo RssDemon Novinky Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Free RSS Reader. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 145)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.