Konzultační dny

ředitelky školy:

 08:00 - 11:00 a
 13:00 - 14:00   

 • na Humpolce:
   14.4.2021 (st)
 • na Květnické:
   15.4.2021 (čt)

Konzultovat
s ředitelkou školy
lze elektronicky.

Jiný termín si
domluvte mailem
s ředitelkou školy

v období
vánočních svátků
konzultační dny
NEJSOU
v období
letních prázdnin
konzultační dny
NEJSOU
V září jsou možné pouze individuální konzultace, domluvte se mailem s ředitelkou školy.

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická
poradna Brno

Hybešova 15
602 00 Brno

tel.: 541 422 822

objednávací formulář

webové stránky

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Odhlášení docházky

K odhlášení docházky a stravy používejte
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
nebo rychlý Mini-formulář na adrese
www.msuhumpolky.cz/odhlas

Od pátku 29.6. do pátku 6.7.
odhlašujte docházku a stravu
pouze přes telefon 549 410 382 11
nebo lístkem do schránky.

Aktuality e-mailem

Můžeme Vám mailem posílat
aktuality z pravého sloupce.
K odběru se zaregistrujete pomocí
Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem

Kalendář Kalendář akcí zobrazí seznam větších akcí MŠ, svátky a prázdniny.

* povinný údaj

Letní prázdniny

zjištění docházky

vyplňte do 21.4.2021

Nahlaste prosím docházku v období letních prázdnin.
Nahlášení docházky se týká VŠECH dětí, nejen předškoláků.

Během letních prázdnin bude v provozu pouze pracoviště Květnická v týdnech uvedených níže. V případě vysokého počtu dětí bude provoz přesunut na pracoviště Humpolka.
V období 2.8. - 20.8. bude MŠ uzavřena, o náhradní docházku do jiné MŠ je třeba zažádat do 14.5.2021.

Zde uvedené údaje slouží zároveň k odhlášení stravy!

Jméno: * Příjmení: * Narozen(a): * Třída: *

 • docházka v týdnu 01.-02. července:
    
 • docházka v týdnu 07.-09. července:
    
 • docházka v týdnu 12.-16. července:
    
 • docházka v týdnu 19.-23. července:
    
 • docházka v týdnu 26.-30. července:
    
 • docházka v týdnu 23.-27. srpna:
    

Poznámka:(zapsáno 51 ze 133 dětí)

Ověřovací kód:

Rodičovské heslo: *    heslo rodičům sdělí paní učitelka


MŠ otevřena

od 12.4.2021

Zveřejněno: 8.4.2021
Aktualizováno: 10.4.2021
Informace o podmínkách otevření MŠ
Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN
Vybrané profese nezbytné pro chod státu
Zpracování osobních údajů při testování COVID-19
Souhlas s asistencí při provádění testu
Návod k testování

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, bod 5. ze dne 6. dubna 2021 je od pondělí 12.4.2021 zahájen provoz MŠ. V provozu bude Humpolka i Květnická od 6:30 do 16:00 hodin.

Docházka do MŠ se týká pouze vybraných skupin dětí, tedy dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, dětí s odkladem školní docházky a dětí, jejichž rodiče vykonávají profese nezbytné pro chod státu.
Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace o podmínkách otevření MŠ.

Děti budou při příchodu do MŠ testovány, proto upozorňujeme rodiče, že je potřeba vyhradit si čas 10-15 minut na vyčkání výsledku testu. Bez toho nebude moci být dítě přijato! Postup testování najdete v návodu k testování.
V případě, že dítě bude v den testování přivádět pověřená osoba, je nutné vyplnit Souhlas s asistencí při provádění testu.

Žádáme rodiče dětí, které 12.4. nastoupí do MŠ, aby se do pátku 9.4. do 9:00 hodin přihlásili k odběru obědů (bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli přihlášeni).


Provoz MŠ v době letních prázdnin 2021

Zveřejněno: 7.4.2021
Aktualizováno: 14.11.2018
Letní prázdniny 2021
Směrnice letní prázdniny 2021

Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:

 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021

Mimo tyto termíny bude v provozu pouze pracoviště Květnická (v případě vysokého počtu přihlášených dětí bude provoz přesunut na pracoviště Humpolka):

Výše školného činí (celodenní provoz):

 • 670,- Kč za červenec,
 • 152,- Kč za srpen

V době uzavření mateřské školy je možné v naléhavých případech využít docházku do jiné MŠ v Tišnově, která bude mít provoz. Tuto potřebu předem projednejte s paní ředitelkou (předá Vám potřebné doklady) a potom zažádejte ředitelku dané školy o rozhodnutí o přijetí. Žádost je třeba podat do 14.5.2021. Při podání žádosti v pozdějším termínu nebude možno z organizačních důvodů žádosti vyhovět.

Otevřené školy v době uzavření MŠ U Humpolky:

 • 02.8. - 20.8.2021  MŠ Sluníčko
 • 09.8. - 20.8.2021  MŠ Na Paloučku (Horova)

Ve dnech 30. a 31.8.2021 budou uzavřeny všechny mateřské školy v Tišnově!


Zápis do 1. tříd ZŠ

Zveřejněno: 18.3.2021
Aktualizováno: 7.4.2020
Nová vyhláška o školských obvodech ZŠ
zápis do ZŠ

Registrace dětí k zápisu do 1. tříd základních škol bude probíhat od 1. 4. prostřednictvím webu https://zapiszs.tisnov.cz/, ve kterém si rodiče sami vytvoří žádost a budou zde moci sledovat celý průběh přijímacího řízení. Rodiče žádost vygenerují a 23. 4. 2021 doručí základní škole.

Podrobnosti naleznete v popisu přijímacího řízení, nebo na stránkách obou základních škol ZŠ nám. 28.října a ZŠ Smíškova.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době od 23. do 26. 4. 2021 o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podávají i zákonní zástupci, jejichž dítěti byl udělen v loňském školním roce odklad povinné školní docházky (včetně dodatečného odkladu).

Doporučujeme bedlivě sledovat všechny změny, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Přečtěte si Desatero předškoláka, kde je uvedeno vše, co by dítě mělo umět a znát před nástupem do základní školy.


Školné za březen a duben 2021

Zveřejněno: 17.3.2021
Aktualizováno: 27.3.2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 bod 5, o přijetí krizového opatření, byla Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace s platností od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 uzavřena.

V souladu s tímto vládním opatřením a § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude po skončení tohoto vládního opatření úměrně snížena i úplata za předškolní vzdělávání dětí.
O výši úplaty budou rodiče informováni po skončení nouzového stavu.

Rodičům, kteří ponechali úhradu ve stejné výši, bude rozdílová částka vrácena na konci školního roku (tedy k 31. 8. 2021).

Děkujeme za pochopení a podporu
Vedení školy


Zápis do MŠ na školní rok 2021-22 - COVID-19

Zveřejněno: 4.3.2021
Aktualizováno: 8.4.2020
Změny v organizaci zápisu do MŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli eliminaci nákazy COVID-19 může dojít k těmto změnám v organizaci zápisu do mateřských škol:

 • Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí a bez osobního předání žádostí do rukou ředitelky školy.
 • Žádosti budou přijímány 5. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin vhozením do připravených schránek ve vestibulu MŠ (případně před vchodem do budovy školy).
 • Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložili kopie těchto dokladů:
  • kopii rodného listu,
  • kopii očkovacího průkazu,
  • kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu) a
  • pokud lékař neordinuje, přiložte Čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte. (Potvrzení o očkování na evidenčním listu bude třeba doložit později v případě přijetí dítěte do MŠ).
 • V pondělí 10. 5. 2021 od 8:00 hodin se sejdou ředitelky ze všech mateřských škol a budou rodiče, kteří dali žádost na více mateřských škol, telefonicky oslovovat. Rodiče závazně oznámí své rozhodnutí, do které mateřské školy dítě nastoupí. V ostatních školách, kam byla podána žádost, rodiče obratem e-mailem zažádají o Vydání (Zpětvzetí) žádosti, čímž se žádost zruší:
 • Ve středu 26. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin se bude vydávat pouze Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí dostanete při dodání evidenčního listu potvrzeného lékařem.

Upozornění:
Doporučujeme bedlivě sledovat všechny změny zápisu do MŠ a ZŠ.


Zápis do MŠ na školní rok 2021-22

Zveřejněno: 4.3.2021
Aktualizováno: 14.11.2018
Zápis do MŠ na školní rok 2021-22

Zápis do mateřských škol v Tišnově probíhá elektronicky na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz, kde naleznete kritéria pro přijetí a podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

Zápis na školní rok 2021-22 bude zahájen 1. 4. 2021.

Časový harmonogram je následující:

 • 01. 4. - 05. 5. - Rodiče vytvoří elektronickou žádost (návod)
 • 05. 5. (St) - Rodiče podají osobně žádost do zvolených MŠ
  (pro pracoviště Květnická se přihlášky odevzdávají na prac. Humpolka)
 • 10. 5. (Po) - Ředitelky telefonicky osloví rodiče s žádostmi ve více MŠ
 • 12. 5. (St) - Rodiče osobně zruší nevyužité žádosti (zpětvzetí)
 • 26. 5. (St) - Rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Upozornění: Žádosti o přijetí, které nebudou dne 5. 5. 2021 podány v MŠ, nebudou do přijímacího řízení zařazeny!

Nechejte si posílat aktuality z pravého sloupce do své mailové schránky.
Včas vás upozorní na vše potřebné.
K odběru se zaregistrujete pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.


KHS JMK upřesňuje Mimořádné opatření MZČR

Zveřejněno: 25.1.2021
Aktualizováno: 10.1.2021
Mimořádné opatření MZČR

Vážení rodiče,

karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZČR aktuálně zahrnuje domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrem z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou). V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Zde naleznete seznam odběrových míst včetně pravidel pro jejich návštěvu.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci - viz Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci.

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný - viz Doporučení vztahující se k výsledkům testů

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich. Prostory školky je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci,
Mgr. Martina Vojtišková
odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 047 / 775 216 509
e-mail: martina.vojtiskova@khsbrno.cz


Distanční vzdělávání v MŠ - maily tříd

Zveřejněno: 9.11.2020

Pro potřeby distančního vzdělávání zveřejňujeme emailové kontakty na jednotlivé třídy:

Maily slouží výhradně ke sdělením, které se týkají distančního vzdělávání!
V případě potřeby je pomocí nich možné sjednávat schůzku s učitelkami při řešení výchovy a vzdělávání dětí.

Maily v žádném případě neslouží k odhlašování stravy. Změny v docházce hlaste standardně přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář.


Distanční vzdělávání v MŠ

Zveřejněno: 20.10.2020

S účinností od 25.8.2020 je v §184a zákona č. 5612004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zavedeno distanční vzdělávání.

Na základě tohoto ustanovení poskytuje mateřská škola distanční vzdělávání dětem, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemohou být osobně přítomny v mateřské škole z důvodů krizového opatření, dále z důvodů nařízení mimořádného opatření anebo z důvodů nařízení karantény podle ochrany o veřejném zdraví.

V dokumentu Distanční výuka - materiály pro rodiče předkládáme rodičům možnosti plnění tohoto ustanovení. Třídy přizpůsobí vzdělávání podle možností jednotlivých dětí, přičemž:

 • Moderní technologie by měla být využívána pouze jako motivační nástroj, sloužící především rodičům
 • Osobní předávání by se mělo zaměřit na rozhovor s rodičem, kde by mělo zaznít spíše informativní hodnocení jak týden probíhal, co se podařilo a nepodařilo, předání materiálů apod.

Organizace školního roku 2020-21 vzhledem ke COVID-19

Zveřejněno: 27.8.2020

V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 vydává ředitelka mateřské školy informace k organizaci předškolního vzdělávání pro školní rok 2020-21.
Jedná se o sadu organizačních a hygienických opatření, která naleznete v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.

Upozornění:
Z důvodu přetrvávajících epidemiologických nařízení upozorňujeme rodiče, že stravu v první den nepřítomnosti dítěte si mohou vyzvednout v době od 10:45 do 11:00 hodin jen u zadních vchodů do mateřské školy.
Děkujeme za pochopení


Odhlašování docházky a stravy dle GDPR

Zveřejněno: 1.4.2018
Aktualizováno: 14.11.2018

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost 25.5.2018, upozorňujeme rodiče na následující možné způsoby odhlašování docházky a stravy:

 1. i nadále je třeba odhlašovat především přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář
 2. telefonicky pouze na čísle 549 410 382 11, nevolejte do tříd!
 3. prostřednictvím uzamčených schránek ve vestibulu obou budov. Prosíme rodiče, aby tuto variantu volili výjimečně.

Děkujeme za pochopení.


Aktuality MŠ chodí do spamu?

Zveřejněno: 24.01.2018

Pokud vám naše Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem padají do spamové pošty, přidejte si odesílatele info@msuhumpolky.cz do kontaktů. Přikládáme návod pro GMAIL, který je nejvíce "paranoidní".

Nelze se tomu divit. Denně je každá mailová schránka bombardována desítkami až stovkami nevyžádaných reklam, nabídek a zavirovaných zpráv, které se k vám nedostanou jen díky antispamové ochraně. Z tohoto pohledu jsou obzvlášť pečlivě vyhodnocována hromadná sdělení, kterými jsou i aktuality z naší MŠ. A protože se hodnotící kritéria pořád mění a zpřísňují, může se stát, že i MŠ Aktuality občas spadnou do spamové pošty.

Pokud přidáte odesílatele info@msuhumpolky.cz do svých Kontaktů, získá na důvěře, a spamové filtry ho snáze propustí. Samozřejmě se nemusíte bát, že by k vám takto prošel vir, a v našem případě to nebudou ani žádné komerční nabídky nebo reklamy.


12.
duben
2021
pondělí

otevřena
- testování
Děti budou při příchodu do MŠ testovány, proto upozorňujeme rodiče, aby si vyhradili potřebný čas.
Pokud testováním pověříte jinou osobu, budeme potřebovat Souhlas s asistencí při provádění testu.
856 10.4.2021
12.
duben
2021
pondělí

otevřena
 
Na základě mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, bod 5. ze dne 6. dubna 2021 je od pondělí 12.4.2021 zahájen částečný provoz MŠ.
855 8.4.2021
21.
duben
2021
středa
Letní
prázdniny
- docházka
Prosíme rodiče, aby v internetovém formuláři nahlásili docházku o letních prázdninách.
Docházku vyplňte nejpozději do středy 21.4.2021. Děkujeme.
854 7.4.2021
červenec
- srpen
2021
 
Letní
prázdniny
- provoz MŠ
Naše mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena ve dnech:
 • 02.8. - 20.8.2021
 • 30.8. - 31.8.2021
853 7.4.2021
1.-23.
duben
2021
 
Akce ZŠ:
Zápis do
1. tříd ZŠ
Elektronický zápis do základních škol začíná ve čtvrtek 1.4. a trvá do pátku 23.4.2021.
Bedlivě sledujte informace na webových stránkách https://zapiszs.tisnov.cz.
852 31.3.2021
1.4.
- 5.5.
2021
 
Zápis do MŠ:
Registrace
na webu
Od čtvrtku 1.4. do středy 5.5.2021 je možno registrovat své dítě k zápisu do MŠ na webu https://zapisms.tisnov.cz.
Najdete zde všechny informace, potřebné k zápisu.
851 31.3.2021
 
šk. rok
2020-21
 
Náměty
pro rodiče
 
Na našem webu jsme pro rodiče připravili koutek s náměty na hry se svými dětmi a odkazy na zajímavá videa.
Stránku najdete v Submenu v levém sloupci webu.
849 30.3.2021
1.-23.
duben
2021
 
Akce ZŠ:
Zápis do
1. tříd ZŠ
Zápis předškoláků do prvních tříd základních škol proběhne v tomto roce již podruhé elektronicky.
Bedlivě sledujte změny, které se mohou vyskytnout v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.
846 18.3.2021
březen
- duben
2021
 
Školné
březen-duben
2021
Školné za březen a duben 2021 bude úměrně kráceno z důvodu uzavření MŠ.
845 17.3.2021
20.
duben
2021
úterý
Webinář
"Rodiče
ve škole"
Zveme rodiče na besedu s MgA. Janou Neumajerovou na téma Rodiče ve škole.
Beseda se uskuteční formou webináře 20.4. od 16:00 do 17:30 hodin. Registrujte se do 12.4.2021.
844 12.3.2021
duben
- květen
2021
 
Zápis do MŠ
2021-22
COVID-19
Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli eliminaci nákazy COVID-19 může dojít ke změnám v organizaci zápisu do mateřských škol na školní rok 2020/2021.
843 4.3.2021
duben
- květen
2021
 
Zápis do MŠ
2021-22
 
Podrobné informace k zápisu do MŠ naleznete na webových stránkách města Tišnova zapisms.tisnov.cz včetně kritérií bodového hodnocení dítěte.
842 4.3.2021
 
šk. rok
2020-21
 
KHS JMK
upřesňuje
opatření MZČR
Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti upřesňuje KHS JMK mimořádné opatření MZČR.
826 25.1.2021
leden
- březen
2021
st+čt
Konzultační
dny
zrušeny
Z důvodu uzavření MŠ jsou až do odvolání zrušeny konzultační dny ředitelky školy.
Konzultovat lze pouze elektronicky mailem.
Děkujeme za pochopení.
822 21.1.2021
 
šk. rok
2020-21
 
Distanční
vzdělávání
maily tříd
Sdělujeme rodičům, že pro potřeby distančního vzdělávání jsou na webových stránkách školy zveřejněny emailové kontakty jednotlivých tříd.
798 9.11.2020
 
šk. rok
2020-21
 
Distanční
vzdělávání
v MŠ
Naše mateřská škola je připravena poskytovat distanční vzdělávání potřebným dětem.
795 20.10.2020
od 10.
září
2020
čtvrtek
Roušky
v MŠ
COVID-19
Z důvodů zhoršení epidemiologické situace žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách mateřské školy používali roušky od 10. 9. do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
779 9.9.2020
 
šk. rok
2020-21
 
Organizace
školního roku
COVID-19
Přečtěte si důležité informace k organizaci školního roku 2020-21.
Naleznete je v dokumentu Organizace školního roku vzhledem ke COVID-19.
770 27.8.2020

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte Kontaktní formulář Kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej na stránce Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte.
  Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu můžete použít rychlý Mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích pro děti, zelený obsahuje informace pro rodiče a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí volby Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Kalendář akcí zobrazuje termíny dlouhodobých aktivit.
  Na stránce Aktivity naleznete v levém sloupci Kalendář Kalendář akcí s časovým rozpisem svátků, prázdnin a dlouhodobých aktivit školy jako jsou tvořivé dílny, solná jeskyně, ESS nebo plavání.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každý postřeh, pochvalu i radu, které nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
https://msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat Rss Reader nebo RssDemon Novinky Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Free RSS Reader. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality do své mailové schránky, zaregistrujte se.
Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

(počet odběratelů: 132)

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty.
  Jsou-li tam, přidejte odesílatele do Kontaktů - viz návod pro GMAIL.
 • v případě, že mail nezobrazuje webové odkazy (blokují je některé mobilní aplikace), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi.