Vítejte v naší mateřské škole
ikona Beruška
Mateřská škola
U Humpolky
Tišnov
info@msuhumpolky.cz
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontaktní formulář Mini-formulář

ikona Humpolka pracoviště Humpolka:
Cáhlovská 1686
666 01  Tišnov

ikona Květnická pracoviště Květnická:
Květnická 1684
666 01  Tišnov

Všechny hlavní větve, které má strom mít,
vyhání ze svého kmene hned v prvních letech,
takže později není třeba nic jiného, než aby rostly.
J.A.Komenský

Poslání mateřské školy
 • být školou, která slouží především dětem a jejich rodičům
 • podporovat rozvoj osobnosti každého dítěte, rozvíjet jeho citovou, rozumovou i tělesnou oblast
 • vést děti k osvojování základních pravidel chování a mezilidských vztahů
 • dbát na zdravý rozvoj dítěte, na pocit spokojenosti, bezpečí a jistoty

Je na nás, abychom takové podmínky vytvářeli. Aby na konci předškolního období od nás odcházely děti radostné, spokojené a s pozitivním přístupem k životu.

Naše mateřská škola byla založena v roce 1940 jako první předškolní zařízení svého druhu v Tišnově. V průběhu let několikrát změnila polohu i počet dětí, které byla schopna pojmout. V roce 2003 se spojila s MŠ na Květnické ulici a díky tomu je dnes školou 5-třídní, s celkovou kapacitou 140 dětí.

Umístěna je ve dvou samostatných budovách-pracovištích, označovaných jako Humpolka a Květnická.

ikona Humpolka Učitelky vedou děti ve věkově smíšených třídách od 3 let do 6 let, což je přínosné zejména pro menší děti, které rychleji získávají základní návyky.

Děti jsou po celou dobu školní docházky ve stejné třídě. Ve stabilním kolektivu si snadněji zvykají a učitelky mají možnost lépe sledovat jejich fyzický i duševní rozvoj. Spolupráce s rodiči na jejich výchově je pak kvalitnější a pro vývoj dětí přínosnější.

Každá třída má své charakteristické prvky tvořené výzdobou a vybavením herních koutů. Výzdobu ve třídách, šatnách a školních chodbách tvoří především výtvarné práce dětí.

Děti se podílí na všech aktivitách školy, z nichž ty hlavní naleznete na stránce Aktivity. Rodiče mají možnost vidět své děti při výuce a hrách ve Fotogalerii pro rodiče, kterou si zpřístupní zadáním hesla.

ikona Humpolka

Pracoviště Humpolka

Kapacita pracoviště je 84 dětí, rozdělených do 3 tříd po 28 dětech.
pracoviště Humpolka

Budova Humpolky stojí v dnešní podobě od roku 1973, kdy byla kapacitně naplánována pro 90 dětí a koncipována jako moderní předškolní zařízení s prostornými, světlými třídami, funkční zahradou s vlastním dopravním hřištěm a brouzdalištěm, a bohatým hospodářským zázemím. V nedávné době byly venkovní i vnitřní prostory školy zrekonstruovány tak, aby splňovaly současné požadavky na provoz.

pracoviště Humpolka

Škola leží mimo hlavní dopravní trasy, asi deset minut chůze od městského centra i autobusového a vlakového nádraží. Lze k ní přijet autem.

pracoviště Humpolka Vchod do budovy je z ulice Cáhlovská přes zahradu školy. Vstupní vestibul je vybaven nástěnkami a slouží k informování rodičů o činnosti školy. Za vestibulem vlevo se nachází vchod do šatny a třídy Koťat, vpravo je vstup do prvního podlaží školy a hospodářský blok. V nově zrekonstruované kuchyni pracují tři kuchařky, které zajišťují školní stravování.

Ve druhém podlaží jsou umístěny třídy Medvíďat a Žabek s přístupem na slunnou terasu krytou markýzou, kde si děti mohou hrát a občas zde obědvají. V poschodí se nachází rovněž pracovna ředitelky, sborovna a kabinety učitelek.

pracoviště Květnická

Pracoviště Květnická

Kapacita pracoviště je 56 dětí, rozdělených do 2 tříd po 28 dětech.
pracoviště Květnická

Škola na Květnické ulici byla otevřena v roce 1978 v nové sídlištní zástavbě na úpatí státní přírodní rezervace Květnice jako třetí mateřská škola v Tišnově. V lednu 2003 byla spojena s mateřskou školou U Humpolky v jeden právní celek.

Budova leží v klidné lokalitě mimo dopravní trasy asi pět minut chůze od autobusové zastávky. Lze k ní přijet autem.

Vnitřní i venkovní prostory školy jsou moderně koncipované. Velké, světlé třídy lze přehradit posuvnou stěnou, která umožňuje dětem hru i klidný odpočinek. Školní zahrada s pískovišti, prolézačkami, houpačkami a domečkem je obklopena vzrostlými jehličnany, které navozují pocit pobytu v přírodě. Ke svým hrám a k vycházkám využívají děti krásné prostředí nedaleké přírodní rezervace. pracoviště Květnická

V přízemí dvoupodlažní budovy je umístěna třída a šatna Kopretin, spolu s výdejnou jídla, která je s kuchyní v prvním patře spojena jídelním výtahem. pracoviště Květnická Pracovna vedoucí učitelky v pravém křídle budovy je přístupná samostatným vchodem. Jsou zde též hospodářské místnosti školy.

V levé části druhého podlaží se nachází třída a šatna Pampelišek a kabinet učitelek. V pravé části budovy jsou sklady provozních potřeb a zmodernizovaná kuchyně, ve které pracují dvě kuchařky.

Nahoru

Hlavní úkoly MŠ
ikona Beruška
 • Klademe důraz na hru, prožitkové učení a rozvoj smyslů. Děti v MŠ jsou ve věkově smíšených kolektivech, které nejvíce připomínají rodinné prostředí.
 • Organizační řád prolíná všemi činnostmi, dodává dětem pocit jistoty a bezpečí.
 • Tělesná pohoda a volný pohyb dětí je zajištěn ve všech prostorách školy.
 • Pohybové aktivity jsou zajišťovány pomocí různých pomůcek a nářadí nejen ve třídách, ale i na zahradě.
 • Důležitá je role učitelky, která svým přístupem k dítěti rozvíjí a dodává pocit jistoty, bezpečí a klidu.
 • Prostředí tříd vzhledem ke svému vybavení je pro děti podnětné, dokáže kladně ovlivnit psychickou pohodu, chování a prožívání.
 • Třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Jsou rozčleněny do hracích koutů, kde se děti mohou cíleně rozvíjet, seberealizovat.
 • Dětem je poskytována plnohodnotná strava, skladba jídel je sledovaná "spotřebním košem". Po celý den mají zajištěn volně přístupný pitný režim. Je respektována individuální potřeba dítěte co se týká množství a skladby jídla.
 • Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení.
 • Řídíme se pravidly soužití, která podporují sebedůvěru, spolupráci, duševní pohodu a komunikaci.
 • Zájem rodičů o veškeré dění a činnosti dětí ve škole je podmíněn vzájemnou důvěrou, je to samozřejmá součinnost školy s rodinou.
Nahoru

Historie školy
ikona Beruška

Počátky snah o řízené předškolní vzdělávání v Tišnově se datují do období první republiky, kdy v roce 1928 darovala městská spořitelna obci dům pro zřízení mateřské školy na Riegrově ulici 318 (dnes RC Studánka). Dům však byl rozhodnutím městské rady rozšířen a přebudován na dětský domov, denní opatrovnu (útulek) pro děti, poradnu pro matky a úřadovnu Okresní péče o mládež.

Mateřská škola zde zřízena nebyla.

MŠ U Humpolky

Akutní potřeba společné péče o malé děti vyvstala až během II. světové války v době okupace, kdy otcové rodin odcházeli na nucené práce do německých továren, a ženy musely uživit rodinu. První mateřská škola v Tišnově byla otevřena 7. března 1940 v Katolickém domě (dnešní kino Svratka, MěKS Tišnov, Mlýnská 152), v bývalé jídelně v suterénu orlovny. Už v prvním roce navštěvovalo školu celkem 78 dětí.

Kronika MŠ

V dubnu 1945 se přes Tišnov přesunula fronta. Katolický dům byl bombardován a třída částečně poničena, vyučování však už bylo naštěstí přerušeno. Válečné prostory školy se nacházely v suterénu a nebyly příliš vyhovující, proto byl s dr. Františkem Kuthanem vyjednán pronájem místností v Sanatoriu (Nemocnice Tišnov, Purkyňova 279), kam se děti v květnu 1947 přestěhovaly. Avšak už v červnu 1948 dostala škola výpověď, protože "Sanatorium se začalo upravovat svému původnímu účelu". Děti se na krátkou dobu přesunuly do Dívčí národní školy na Riegrově ul. 312 a bylo zahájeno jednání o umístění mateřské školy do Maternovy vily na Dvořákově ul. 698, protože "ve třídě je pohromadě tolik dětí, že mají stěží místo pro pohodlné sezení". Kronika MŠ Nakonec je škole vyhrazena jedna místnost v Hospodářské škole na Riegrově ul. 270 (dnešní druhá budova gymnázia), a konečně v dubnu 1949 se část dětí přesouvá do svépomocí upravené Maternovy vily, čímž vzniká druhá třída mateřské školy.

Dosud probíhala ve škole pouze půldenní výuka, takzvaná "dvojí" nebo "dvojitá" (dopolední a odpolední). V říjnu 1949 byl dětský útulek v Tišnově přeměněn na třetí třídu s novým, celodenním provozem od 7 do 17 hodin, a umístěn v bývalém hostinci 'U Borovičků', stojícím v místech dnešní MŠ U Humpolky (Cáhlovská 1686). "Z výčepní místnosti udělána kuchyň, z hostinské místnosti třída, ze sálu herna a lehárna. Kuželna upravena jako letní jídelna, na zahradě upraveno hřiště s pískovištěm". Díky novým prostorám mohla být každá třída zdvojena, takže školní rok 1949-50 končil s počtem 153 dětí, další rok dokonce se 195 dětmi v sedmi třídách. Ve škole v té době pracovalo 7 učitelek a 3 pěstounky (pomocnice učitelek), vaření obstarávala jedna kuchařka s pomocnicí, údržbu všech tří pracovišť měly na starost dvě školnice.

Kronika MŠ

V srpnu 1954 byly přemístěny dvě třídy z Hospodářské školy do budovy jedenáctileté střední školy na Riegrově ul. (vznikla sloučením gymnázia s osmiletou Dívčí národní školou), a z Maternovy vily přesunuta třída s celodenním provozem k 'Borovičkům'. Zbývající třída v Maternově vile byla osamostatněna a vznikla II. mateřská škola v Tišnově, zvaná 'U Maternů'. Ta však neměla dlouhého trvání. Už následující rok byla z ideálních prostor Maternovy vily "...okamžitě přestěhována do bývalé chlapecké školy (na Bezručově ul. 21), staré, vlhké budovy, určené již v roce 1945 ku sbourání. Nebylo přihlíženo vůbec k tomu, že tato budova nevyhovuje svému účelu jak po stránce zdravotní, tak ani po stránce technické. ... (Původní) škola byla v nové, krásné vilce, ideálně položené, s ústředním topením, teplou vodou, vybavena parketami, zasklenou verandou, slunnou hernou i učebnou. Vlastnila si velkou část zahrady i parku...". V dalších letech si škola díky pomoci ONV i ochotných rodičů pomalu budovala zázemí v chlapecké škole, zůstávala však školou s dvojitým provozem, což mnoha rodičům pracovně nevyhovovalo. Proto sílil z jejich strany tlak na ustavení celodenní péče, která byla nakonec školským odborem povolena pod podmínkou, že bude zrušeno ředitelství a škola opět sloučena s I. mateřskou školou. Stalo se tak po osmi letech, 1. června 1962.

Kronika MŠ

Od 1. ledna 1959 byla v mateřských školách zrušena instituce pěstounek. Pěstounky byly převedeny na učitelky a zařazeny do platových tarifů dle vzdělání. Začíná se učit podle nových školních osnov, učitelky se na svou práci písemně připravují.

Postupně dává stále více rodičů své děti do školy na celý den. Ve šk. roce 1962-63 je otevřeno celkem 5 tříd, z toho 4 s celodenním provozem.

V roce 1963 získala mateřská škola k užívání bývalý dům rodiny Adamcovy. Po celkové adaptaci sem byly v lednu 1964 od 'Borovičků' přestěhovány nejmenší děti. Také budova 'U Borovičků' byla rozšířena o vedlejší Vojancův dům a propojena krytou verandou.

V prosinci 1965 se otevírá nová mateřská škola pod Klucaninou (nynější MŠ Na Paloučku, Horova), proto mohl být zrušen provoz v nevyhovujícím prostředí chlapecké školy na Bezručově ulici. Ale i na staré budově 'U Borovičků' se začaly projevovat vážné potíže. V říjnu 1966 se začal propadat strop v hlavní místnosti a děti musely být přesunuty do provizorně upravených, zdravotně závadných skladových prostor, a na chodbu. "Dosluhují bojlery na teplou vodu, zdivo vlhne a prohnilou střechou na několika místech zatéká. Kanalizace je zanesená, stoupá voda z podlah a chodí se po prknech". Opravy MěNV nepovolil, budova dosloužila.

Kronika MŠ Kronika MŠ

Bylo rozhodnuto o stavbě nové školy, ale původní termín zahájení v roce 1969 byl dvakrát odložen. Konečně v roce 1971 zahajují Pozemní stavby přípravné práce, ve staré budově mají zřízeny kanceláře, šatny a sklady. Stavební práce není možné provádět za přítomnosti dětí, proto je škola provizorně přestěhována do bývalého rodinného domku 'U Jedonů' na Dvořákově ul. 275 (stál na křižovatce Brněnské a Dvořákovy, v místech dnešní kamenné stély Cesty hrdelního práva). Prostory jsou to velmi malé i pro snížený počet dětí, které trpí hlavně tím, že nemohou po obědě odpočívat. Starší děti chodí na procházku, aby uvolnily prostor mladším. Takto uplynou další dva roky.

Kronika MŠ

Konečně 8. října 1973 je slavnostně otevřena nová budova školy s názvem 'U Humpolky'. Škola je trojtřídní pro 90 dětí, moderně koncipovaná a se všemi potřebnými náležitostmi. V místech, kde stávala stará budova 'U Borovičků', je zřízena zahrada s pískovištěm a brouzdaliště se sprchami, v dalších letech se buduje dopravní hřiště. Ve škole je na plný úvazek zaměstnáno 6 učitelek, hlavní a pomocná kuchařka, školnice a dvě uklízečky.

Brzy se však ukazuje, že kapacita školy nestačí. V následujícím šk. roce 1974-75 nebylo umístěno 12 dětí zaměstnaných matek a v dalších letech je situace obdobná. Proto bylo rozhodnuto, že kapacita školy bude navýšena o 12 míst a celodenní pobyt prodloužen do 17 hodin. Zpět na plánovaný počet 90 dětí se stavy snižují až v roce 1978, kdy je otevřena nová mateřská škola na sídlišti pod Květnicí.

MŠ Květnická

Dne 24. listopadu 1978 byla otevřena nová mateřská škola na ulici Leninova 1684, v nové sídlištní zástavbě na úpatí státní přírodní rezervace Květnice. Dvojtřídní škola s kapacitou 70 míst a provozem od 6 do 17 hodin měla vyřešit tíživou situaci s umístěním dětí předškolního věku. Byly zde zaměstnány 4 učitelky, vedoucí stravování, hlavní a pomocná kuchařka, školnice a uklízečka.

Kronika MŠ

Škola uzavřela patronátní smlouvu s Oblastním podnikem služeb Tišnov, který pomáhal finančně i řemeslně řešit její potřeby, takže během následujících dvou let byly dokončeny zbylé práce na budově školy a vybavena zahrada. Na škole pracuje výbor SRPŠ, který pomáhá organizačně, rozvíjí se spolupráce se ZŠ, LŠU a s jeslemi, děti se účastní literárních, branných a výtvarných soutěží na úrovni města i okresu, předškoláci každoročně absolvují v Kuřimi plavecký výcvik.

Kronika MŠ

V průběhu let je postupně snižován počet dětí ve třídách z důvodu zvyšujících se požadavků na výchovu a individuální přístup. Ve školním roce 1983/84 dochází 67 dětí, rok nato 63 dětí a v roce 1988/89 už jen 60 dětí.

V prvním porevolučním roce 1990/91 uvádí paní ředitelka Waltraud Schopfová v zápisu: "Zcela opouštíme metody a formy práce připomínající příliš školní vyučování a hledáme metody práce, které by plnily odkaz J. A. Komenského v Informatoriu školy mateřské - učinit z MŠ školu hrou a naplnit ji mravností". Při Městském úřadu je zřízena školská rada, sestávající z učitelů a rodičů, která má pomoci řešit problémy organizačního a materiálního charakteru tišnovských škol. Počet dětí zapsaných do MŠ se v tomto roce snížil na 50 a byla snaha dále jej snižovat až na 23-24 dětí ve třídě a tím zkvalitnit výuku.

Kronika MŠ

K 1.1.1993 získává MŠ Květnická právní subjektivitu a pokračuje dál jako příspěvková organizace. V tomto roce také vzniká funkce "Létaviček", učitelek přidělovaných Školským úřadem Brno-venkov do školy na dobu určitou, obvykle jeden rok, které v případě potřeby odchází na zástup do jiné MŠ. Výuka byla až dosud bezplatná; od dubna 1993 začínají rodiče platit příspěvek 180,- Kč měsíčně na provoz MŠ, stanovený jednotně pro všechny mateřské školy v Tišnově. V následujících letech se příspěvek snižuje na 130,- Kč.

Stále vyšší počet dětí není možno z kapacitních důvodů přijmout do MŠ. Proto se v roce 1996 objevují snahy zprovoznit na škole třetí oddělení alespoň pro 15 dětí. Kronika MŠ Školský úřad je však nakonec neschválil, proto začíná počet dětí v obou třídách v následujících letech postupně stoupat s výjimkou školního roku 2000/01, kdy je zapsáno pouze 40 dětí, o něž pečují 3 učitelky.

Dne 1.1.2003 mateřská škola Květnická zaniká spojením s MŠ U Humpolky v jeden právní subjekt. Nadále nese označení MŠ U Humpolky, pracoviště Květnická.

Od šk. roku 2004/05 se výuka v mateřských školách začíná řídit tříletým Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který stanovuje zaměření školy a konkrétně definuje cíle výuky, takzvané kompetence. Učitelky se přizpůsobují novému systému práce s dětmi. V roce 2007 přechází pracoviště Květnická na práci ve věkově smíšených třídách, zatímco dosud byly děti rozděleny na mladší a starší.

V roce 2009 je budova školy revitalizována - provedena výměna oken, zateplení fasády a oprava střešní krytiny, uvnitř jsou vybudovány nové umývárny a zvětšen prostor tříd, v roce 2019 provedena celková revitalizace školní zahrady.

V současné době jsou na pracovišti Květnická zaměstnány 4 učitelky, 2 kuchařky a 2 provozní zaměstnankyně. Ve dvou smíšených třídách je umístěno celkem 56 dětí.

Nahoru