Školní jídelna
ikona Motýlek
Školní jídelna
jidelna@msuhumpolky.cz
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontaktní formulář Mini-formulář

účet pro úhradu stravného:
1200710247 / 0100
ikona Humpolka vedoucí školní jídelny:
Jitka Doušková
tel: 549 410 382 11
ikona Humpolka kuchyně Humpolka:
tel: 549 410 382 12
ikona Květnická kuchyně Květnická:
tel: 549 410 382 21
Řád školní jídelny

Odhlášení/přihlášení stravování:

 • přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář do 6:00 hodin ráno,
 • telefonicky na č. 549 410 382 11 do 15:00 hodin předch. prac. dne,
 • lístkem do schránky do 16:30 hodin předchozího pracovního dne,
 • nahlášení odpolední nepřítomnosti do 9:00 hodin dopoledne.

Při pozdním odhlášení bude oběd první den účtován a lze jej vyzvednout
od 10:45 do 11:00 hodin u zadního vchodu do MŠ.

V případě neomluvení dítěte bude účtována plná cena stravného.

Řád školní jídelny

Úhrada stravného:

 • hradí se měsíčně do 15. dne daného měsíce (např. za září do 15. září)
 • při bezhotovostní platbě na účet 1200710247 / 0100 uveďte:
  • variabilní symbol:
     <datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR>
  • do zprávy pro příjemce text:
     Stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>
  • nebo při společné úhradě školného a stravného text:
     Školné a stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>
 • vyúčtování a reklamace stravného řeší vedoucí školní jídelny

Směrnice ke školnímu stravování

Přijímání ke školnímu stravování

V souvislosti s dohodnutou docházkou dítěte stanovuje ředitelka školy způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, vždy stravovalo:

 • v případě celodenní docházky se dítě přihlašuje k celodennímu stravování, které zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu
 • v případě polodenní docházky zahrnuje přesnídávku a oběd včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

Přihlášku ke stravování obdrží rodiče při přijetí dítěte do MŠ a platí po celou dobu docházky.
Změnu kontaktního telefonu nebo bankovního účtu je třeba neprodleně nahlásit paní učitelce.


Směrnice ke školnímu stravování - dodatek č. 4

Stravné 2021-22

Úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb. o školním stravování, a ve školním roce 2021-22 činí podle věkových skupin dětí:

děti 3 - 6 let*děti 7+ let*
přesnídávka  8:15 -   9:0010,- Kč/den11,- Kč/den
oběd11:45 - 12:4524,- Kč/den27,- Kč/den
svačina14:15 - 14:459,- Kč/den9,- Kč/den
celodenní (včetně pitného režimu)43,- Kč/den47,- Kč/den
celkem za měsíc (21 dnů)903,- Kč/měs987,- Kč/měs

*) děti jsou zařazeny do skupin podle věku, který dosáhnou ve školním roce (k 31.8.2022).

Vyúčtování stravy provádí vedoucí školní jídelny při ukončení docházky dítěte do MŠ.
O mimořádné vrácení přeplatku stravy je možno zažádat formulářem Žádost o vrácení přeplatku stravného maximálně dvakrát ročně.

ikona Nahoru

Jídelní lístek
ikona Motýlek
Jídelna příbor

 

 
 


Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:  
 
 
Alergeny 
 
 

Určeno k okamžité spotřebě.
Změna jídelního lístku vyhrazena.

Potravinové
alergeny

1
Obiloviny obsahující lepek
2
Korýši
3
Vejce
4
Ryby
5
Podzemnice olejná (arašídy)
6
Sójové boby (sója)
7
Mléko
8
Ořechy
9
Celer
10
Hořčice
11
Sezamová semena
12
Oxid siřičitý a siřičitany
13
Vlčí bob (lupina)
14
Měkkýši

Potravinové alergeny

V jídelním lístku jsou povinně zveřejňovány potravinové alergeny obsažené v jídle. Jejich značení se řídí směrnicí 1169/11 EU, která vstoupila v platnost dne 13. 12. 2014.

Bližší informace o alergenech 1 a 8 jsou k dispozici ve školní jídelně MŠ, Cáhlovská 1686, Tišnov.

Alergeny neznamenají snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Jedná se pouze o důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku vyloučit.

Zveřejnění alergenů slouží pouze k zajištění informovanosti strávníků, nikoli jako povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům dětí.

ikona Nahoru