Formuláře ke stažení

Formulář vytiskněte, vyplňte a odevzdejte osobně paní učitelce.
Emailem jej poslat nelze, škola musí mít k dispozici originál.

 • Dohoda o docházce ■ staženo 270 x
  Dohodu o docházce dítěte do MŠ vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Přihláška ke stravování ■ staženo 301 x
  Vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
   
 • Pověření k vyzvednutí dítěte ■ staženo 448 x
  Vyplňují rodiče při každé změně osob zmocněných k odvádění dítěte ze školy. Předchozí pověření tím pozbývá platnost, proto znovu vyplňte všechny zmocněné osoby.
   
 • Žádost o prominutí školného ■ staženo 86 x
  Vyplňují rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Žádost podávají samostatně za každý měsíc do 15. dne v měsíci, součástí žádosti musí být potvrzení Úřadu práce.
  Neslouží k prominutí stravného!
   
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte ■ staženo 22 x
  Rodiče nastávajícího předškoláka musí tímto formulářem oznámit mateřské škole (do které podali přihlášku) nejméně 3 měsíce před zahájením školního roku, že budou své dítě vzdělávat individuálně.