GDPR

Pověřenec:

Ing. Petr Šústal, MPA

tel.: 704 426 282

petr.sustal@seznam.cz

Dokumenty GDPR

Dokumenty
ikona Motýlek

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ikona Nahoru

Formuláře ke stažení
ikona Motýlek

Formulář vytiskněte, vyplňte a odevzdejte osobně paní učitelce.
Emailem jej poslat nelze, škola musí mít k dispozici originál.

 • ikona PDFEvidenční list ■ staženo 137 x
  Evidenční list dítěte vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
   
 • ikona PDFDohoda o docházce ■ staženo 470 x
  Dohodu o docházce dítěte do MŠ vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
  Vytiskněte dvakrát (jeden výtisk je pro vás).
   
 • ikona PDFPřihláška ke stravování ■ staženo 544 x
  Vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
  Změnu kontaktního telefonu nebo bankovního účtu je třeba neprodleně nahlásit paní učitelce.
   
 • ikona PDFSouhlas se zveřejněním fotografií dítěte ■ staženo 327 x
  Vyplňují rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
  Souhlas je možno kdykoliv odvolat, kontaktujte ředitelku MŠ.
   
 • ikona PDFSeznámení s dokumenty MŠ ■ staženo 254 x
  Vyplňují rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
   
 • ikona PDFPověření k vyzvednutí dítěte ■ staženo 715 x
  Vyplňují rodiče při každé změně osob zmocněných k odvádění dítěte ze školy.
  Předchozí pověření tím pozbývá platnost, proto znovu vyplňte všechny zmocněné osoby.
   
 • ikona PDFŽádost o uvolnění z předškolního vzdělávání ■ staženo 193 x
  Vyplňují pouze rodiče předškoláků při předem známé nepřítomnosti dítěte (nemoc se odhlašuje přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář s textem "nemoc"). Je třeba odevzdat nejméně 5 dnů před začátkem nepřítomnosti.
   
 • ikona PDFŽádost o vrácení přeplatku stravného ■ staženo 455 x
  Formulář mohou použít rodiče pro vrácení přeplatku stravy, maximálně dvakrát ročně.
   
 • ikona PDFDohoda o splatnosti školného ■ staženo 101 x
  Dohodu uzavírají rodiče v případě nemožnosti hradit školné a stravné k 15. dni daného měsíce.
  Vytiskněte dvakrát (jeden výtisk je pro vás).
   
 • ikona PDFŽádost o prominutí školného ■ staženo 175 x
  Vyplňují rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Žádost podávají samostatně za každý měsíc do 15. dne v měsíci, součástí žádosti musí být potvrzení Úřadu práce.
  Neslouží k prominutí stravného!
   
 • ikona PDFŽádost o poskytnutí informace ■ staženo 40 x
  Žádost slouží k poskytnutí informace dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   
 • ikona PDFDohoda o ukončení vzdělávání ■ staženo 164 x
  Vyplňují rodiče, kteří se stěhují z Tišnova nebo jejichž dítě přestupuje na jinou MŠ. Nevyplňuje se, pokud dítě odchází do ZŠ.
  Vytiskněte dvakrát (jeden výtisk je pro vás).
   
 • ikona PDFOznámení o individuálním vzdělávání dítěte ■ staženo 79 x
  Rodiče nastávajícího předškoláka musí tímto formulářem oznámit mateřské škole (do které podali přihlášku) nejméně 3 měsíce před zahájením školního roku, že budou své dítě vzdělávat individuálně.
ikona Nahoru