GDPR

Pověřenec:

Ing. Petr Šústal, MPA

tel.: 704 426 282

petr.sustal@seznam.cz

Dokumenty GDPR

Dokumenty

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Formuláře ke stažení

Formulář vytiskněte, vyplňte a odevzdejte osobně paní učitelce.
Emailem jej poslat nelze, škola musí mít k dispozici originál.

 • Evidenční list ■ staženo 103 x
  Evidenční list dítěte vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
   
 • Dohoda o docházce ■ staženo 437 x
  Dohodu o docházce dítěte do MŠ vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Přihláška ke stravování ■ staženo 513 x
  Vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
  Změnu kontaktního telefonu nebo bankovního účtu je třeba neprodleně nahlásit paní učitelce.
   
 • Souhlas se zveřejněním fotografií dítěte ■ staženo 302 x
  Vyplňují rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
  Souhlas je možno kdykoliv odvolat, kontaktujte ředitelku MŠ.
   
 • Seznámení s dokumenty MŠ ■ staženo 234 x
  Vyplňují rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
   
 • Pověření k vyzvednutí dítěte ■ staženo 684 x
  Vyplňují rodiče při každé změně osob zmocněných k odvádění dítěte ze školy.
  Předchozí pověření tím pozbývá platnost, proto znovu vyplňte všechny zmocněné osoby.
   
 • Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání ■ staženo 171 x
  Vyplňují pouze rodiče předškoláků při předem známé nepřítomnosti dítěte (nemoc se odhlašuje přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář s textem "nemoc"). Je třeba odevzdat nejméně 5 dnů před začátkem nepřítomnosti.
   
 • Žádost o vrácení přeplatku stravného ■ staženo 418 x
  Formulář mohou použít rodiče pro vrácení přeplatku stravy, maximálně dvakrát ročně.
   
 • Dohoda o splatnosti školného ■ staženo 79 x
  Dohodu uzavírají rodiče v případě nemožnosti hradit školné a stravné k 15. dni daného měsíce.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Žádost o prominutí školného ■ staženo 162 x
  Vyplňují rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Žádost podávají samostatně za každý měsíc do 15. dne v měsíci, součástí žádosti musí být potvrzení Úřadu práce.
  Neslouží k prominutí stravného!
   
 • Žádost o poskytnutí informace ■ staženo 25 x
  Žádost slouží k poskytnutí informace dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   
 • Dohoda o ukončení vzdělávání ■ staženo 144 x
  Vyplňují rodiče, kteří se stěhují z Tišnova nebo jejichž dítě přestupuje na jinou MŠ. Nevyplňuje se, pokud dítě odchází do ZŠ.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte ■ staženo 66 x
  Rodiče nastávajícího předškoláka musí tímto formulářem oznámit mateřské škole (do které podali přihlášku) nejméně 3 měsíce před zahájením školního roku, že budou své dítě vzdělávat individuálně.