Konzultační
hodiny

ředitelky školy:

středa 9:00 - 14:00

 • lichý týden (28.9.)
  na Humpolce
 • sudý týden (5.10.)
  na Květnické

Schůzku si dopředu domluvte na mailu
ředitelky školy

Počasí Tišnov

Počasí Tišnov - Slunečno.cz

Co je u nás nového
Nápověda

Jste na stránkách školky poprvé? Klikněte na nápovědu

Epidemie žloutenky

Na podporu dosud nařízených opatření k epidemickému výskytu infekční žloutenky typu A vydává ředitelka mateřské školy Směrnici k zajištění ochrany zdraví, která upřesňuje chování školního personálu, rodičů a dětí zejména v prostorách mateřské školy.

Nejdůležitější body vztahující se na rodiče a děti:

 • rodičům je přísně zakázán vstup do školní kuchyně. Pro získání informací o stravování a školném rodiče využívají výhradně zadního vstupu.
 • používání WC (pro učitelky) je rodičům umožněno jen ve zcela výjimečných případech (např. těhotenství). Jinak je WC pro veřejnost uzavřeno!
 • je třeba provádět důslednou kontrolu osobní hygieny dětí při použití WC, před jídlem, po pobytu venku.
 • důsledně kontrolovat, zda děti používají vlastní ručník (opakovat s dětmi jejich značky).
 • je nutno omezit konzumaci potravin v prostorách šaten a na chodbách.

Prosíme o pozorné pročtení směrnice a její striktní dodržování!
Jde o zdraví našich dětí.

Výtvarná soutěž "Tišnov – moje město"

Zveřejněno: 21.9.2016
Vyhodnocení soutěže - porota
Ceny veřejnosti

Naše mateřská škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Tišnov – moje město", kterou v minulém školním roce vyhlásilo město Tišnov při příležitosti oslav 110. výroční postavení radnice. Do soutěže bylo podáno 198 dětských prací z MŠ, ZŠ a středních škol, které hodnotila veřejnost a odborná porota.

1. místo Beáta Grebská - 'Rozhledna' V kategorii Mateřské školy získala 1. místo z celkem 78 prací předškoláků Beáta Grebská svým obrázkem "Rozhledna".

2. místo Pampelišky - 'Radnice' 2. místo Žabky - 'Tišnov - moje město' Na druhém místě se společně umístily třída Pampelišek prostorovým modelem "Radnice" a třída Žabek prostorovým modelem "Tišnov - moje město".

3. místo a Zvláštní ocenění poroty Kopretiny - 'Tišnovské nádraží' Třetí místo a zároveň Zvláštní ocenění poroty získala třída Kopretin papírovým modelem "Tišnovské nádraží".

Předání ocenění proběhlo v sobotu 24.9. v rámci Svatováclavských hodů.


Výběrové řízení - asistent pedagoga

Zveřejněno: 18.9.2016

Ředitelka Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent pedagoga.

Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2017, úvazek 0.5, platová třída 6 – 8, nástup od 3. 10. 2016. Možnost prodloužení pracovního poměru.
Náplň práce: individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS) v běžném vyučování ve třídě a mimo třídu.

Požadujeme:

 • základní předpoklady pro výkon činnosti pedagoga dle § 3 z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • odpovídající vzdělání dle § 20 odst. 1 písm. a-f z. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

Další předpoklady:

 • spolehlivost a odpovědnost, ochota nadále se vzdělávat
 • samostatnost, pozitivní vztah k dětem
 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Internet)
 • schopnost dobré komunikace a jednání s lidmi
 • schopnost pracovat v týmu

Přihlášku se strukturovaným životopisem, motivační dopis, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, kopii nejvýše dosaženého vzdělání včetně maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře zašlete do 25. 9. 2016 na email reditelka@msuhumpolky.cz. Do předmětu zprávy uveďte "Asistent pedagoga".

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru 30. 9. 2016 v odpoledních hodinách.


Školní akce - zjištění zájmu

Zveřejněno: 5.9.2016

V průběhu školního roku 2016/2017 budou jako každoročně probíhat dlouhodobější akce, na které můžete své dítě přihlásit již nyní.

Jedná se o tyto aktivity:

Svůj zájem nahlaste paní učitelce ve třídě. Získáte od ní podrobnější informace.


Změna Školního řádu

Zveřejněno: 1.9.2016
Školní řád - dodatek č. 1
Školní řád

S platností od 1.9.2016 dochází ke změnám Školního řádu, jejichž úplný výčet naleznete v Dodatku č. 1.

Z těch nejdůležitějších:

 • příchod dětí do školy je stanoven na dobu mezi 6:00 až 8:15 hod.
 • předávání dětí rodičům je upřesněno podle doporučení MŠMT pro případ pozdního vyzvednutí dítěte
 • rodiče pošlou jednorázový roční příspěvek na menší akce školy. Nebudou pak v průběhu roku zatěžováni postupným vybíráním částek. Příspěvek 600,- Kč je třeba poslat do 1.10. na č.ú. 1200710247/0100 s variabilním symbolem 1. Do poznámky pro příjemce uveďte <jméno a příjmení dítěte> <třídu> a text "kultura".

Školné 2016/2017

Zveřejněno: 25.5.2016
Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2016/2017

Úplata za předškolní vzdělávání se v novém školním roce 2016/2017 nemění.
Je v souladu s §123 zákona č. 561/2005 Sb. a činí:

Druh úplatyVýše úplaty
Poslední rok před zahájením povinné šk. docházkyzdarma
Celodenní provoz (více než 6,5 hod)520,- Kč/měs.
Polodenní provoz (nejdéle 6,5 hod)345,- Kč/měs.
Dítě zapsané do celodenního provozu
s omezenou docházkou do MŠ z důvodu pobírání rodičovského příspěvku
345,- Kč/měs.
Dítě zapsané do celodenního provozu,
které se v souladu s §34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole
345,- Kč/měs.
Dítě zapsané do polodenního provozu,
které se v souladu s §34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole
230,- Kč/měs.

Dítěti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se poskytuje předškolní vzdělávání zdarma. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se netýká dětí s odkladem povinné školní docházky, kterým již bylo bezúplatné předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců umožněno v předchozím školním roce.

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne daného kalendářního měsíce. Vyúčtování plateb provádí vedoucí školní jídelny vždy při ukončení docházky dítěte do MŠ.


Stravné 2016/2017

Zveřejněno: 25.5.2016
Směrnice ke školnímu stravování 2016/2017

Úplata za školní stravování se v novém školním roce 2016/2017 nemění.
Je v souladu s §5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. a činí podle věkových skupin dětí:

děti 3 - 6 letděti 7 - 10 let
přesnídávka  8:15 -   9:008,- Kč/den9,- Kč/den
oběd11:45 - 12:4519,- Kč/den22,- Kč/den
svačina14:15 - 14:456,- Kč/den6,- Kč/den
celodenní (včetně pitného režimu)33,- Kč/den37,- Kč/den

Děti jsou zařazeny do skupin podle věku, který dosáhnou ve školním roce.

5.
říjen
2016
středa
Kouzelník
Waldini
 
Se svým kouzelnickým vystoupením přijede do školky mistr Waldini:
 • 09:00 Humpolka
 • 10:30 Květnická
Hrazeno z příspěvku.
150 24.9.2016
27.
září
2016
úterý
Navštívíme moštárnu
Humpolka
Děti z Humpolky navštíví v dopoledních hodinách Moštárnu v Tišnově.
Prosíme rodiče o písemný souhlas, zda jejich dítě může ochutnat mošt.
149 21.9.2016
 
šk. rok
2015-16
 
Výtvarná
soutěž
Naše mateřská škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Tišnov – moje město", kterou v minulém školním roce vyhlásilo město Tišnov.
Podívejte se, jak naše děti krásně pracují.
148 21.9.2016
25.
září
2016
neděle
Výběr. řízení
Asistent
pedagoga
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent pedagoga.
Přihlášku je možno podat
do 25.9.2016.
147 18.9.2016
 
šk. rok
2016-17
středa
Konzultace
s ředitelkou
Konzultační hodiny ředitelky školy jsou každou středu 9:00 - 14:00 hodin takto:
 • lichý týden
  na Humpolce
 • sudý týden
  na Květnické
Schůzku si prosím dopředu domluvte na mailu ředitelky školy. Je možná i změna termínu na jiný den.
146 18.9.2016
 
šk. rok
2016-17
 
Křesťanská výchova
V říjnu začíná výuka náboženství, která bude probíhat celý školní rok takto:
 • Humpolka každé liché pondělí 14:30 - 15:00
 • Květnická každý sudý týden dopoledne
145 18.9.2016
 
šk. rok
2016-17
 
Osvobození
od úhrady
školného
Upozorňujeme rodiče, že žádost o osvobození úplaty za předškolní vzdělávání je třeba včetně potřebných příloh doručit vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. V případě pozdního doručení bude účtováno školné za stávající měsíc!
144 18.9.2016
září
říjen
2016
 
Směrnice k
epidemii
žloutenky
Na podporu opatření proti infekční žloutence typu A vydává ředitelka školy Směrnici k zajištění ochrany zdraví platnou zejména v prostorách mateřské školy.
Prosíme rodiče o dodržování pokynů v ní uvedených!
143 8.9.2016
30.
září
2016
pátek
Úhrada
ročního
příspěvku
Jednorázový roční příspěvek na menší akce školy ve výši 600,- Kč je třeba poslat na účet školy do 1.10.2016.
142 8.9.2016
 
šk. rok
2016-17
 
Školní akce, zjištění
zájmu
V Novinkách naleznete seznam dlouhodobějších akcí, na které můžete přihlásit své dítě.
141 5.9.2016
1.
září
2016
čtvrtek
Změna
Školního
řádu
Od 1.9.2016 dochází ke změnám Školního řádu, které jsou uvedeny v Dodatku č. 1.
Ty nejdůležitější naleznete vyjmenovány v Novinkách.
139 1.9.2016
srpen
září
2016
 
Epidemie
žloutenky
V souvislosti s epidemií žloutenky v Jihomoravském kraji vydala Krajská hygienická stanice Upozornění pro školy a Upozornění pro veřejnost.
Řiďte se prosím pokyny, které jsou v nich uvedené.
138 1.9.2016
 
šk. rok
2015-16
 
Stáhněte si
fotogalerii
2015/2016
Ve Fotogalerii pro rodiče (vstoupíte do ní přes heslo) najdete zazipovanou fotogalerii v rozlišení 800x600px a můžete si ji stáhnout.
132 26.6.2016

Nápověda k webu

Naše stránky mají především šetřit váš čas, proto si přečtěte pár rad:

 • Ikona motýlka označuje Humpolku a ikona květinky Květnickou.
  Máme dvě oddělené pracoviště - Humpolku a Květnickou. Informace týkající se pouze Humpolky budou uvedeny s motýlkem, informace pouze pro Květnickou s květinkou. U společných informací ikony nebudou.
 • K odhlášení dítěte ze školky a stravování používejte kontaktní formulář.
  kontaktní formulář Najdete jej v menu Napište nám.
  Vyberete typ sdělení, vyplníte okno formuláře a odešlete. Na obrázku je ukázka odhlášení nemocného dítěte. Stejným způsobem můžete dítě přihlásit nebo nám napsat krátkou zprávu, na kterou odpovíme, pokud uvedete svůj email.
 • K odhlašování z mobilu nebo pomalého internetu použijte mini-formulář na adrese www.msuhumpolky.cz/odhlas.
 • Barva lístku s aktualitou napovídá.
  Aktuality v pravém sloupci mají různou barvu. Žlutý lístek informuje o akcích školky, zelený podává technické informace a růžový upozorní na důležitou událost. Pokud lístek zmodrá, je informace zastaralá a za pár dnů se z nástěnky ztratí.
 • Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.
  Stačí si nainstalovat čtečku RSS kanálů a všechny nové aktuality se v telefonu nebo tabletu automaticky zobrazí. Ikona RSS aktuality RSS aktuality v záhlaví aktualit vám poradí, jak na to.
 • Můžeme vám posílat aktuality e-mailem.
  Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se pomocí Aktuality e-mailem Aktuality e-mailem v záhlaví aktualit.
 • Napište nám svůj názor do Návštěvní knihy.
  Budeme rádi za každou pochvalu, radu i postřeh, který nám touto cestou sdělíte.

RSS aktuality

Mobil vás může upozorňovat na nové aktuality.

Pokud si do telefonu nebo tabletu nainstalujete čtečku RSS kanálů, všechny nové aktuality se automaticky zobrazí a nemusíte hlídat web.

Do nainstalované RSS čtečky vložte tento kanál:
www.msuhumpolky.cz/rss.xml
a povolte aktualizaci každých 12 hodin (častěji není třeba).

RSS čteček je velké množství. Pokud s nimi nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme pro mobily a tablety s Androidem nainstalovat RssDemon Novinky Reader (má české prostředí) nebo Rss Reader. Oba jsou zdarma a nevyžadují registraci. Na iPhonu nebo iPadu vyzkoušejte například Feeddler. Pro náročnější uživatele je tu nástupce gReaderu Feedly pro Android nebo Feedly pro iOS.

Poznámka:
Upozornit na nové RSS aktuality umí i některé webové prohlížeče ve Windows. Pokud používáte Internet Explorer, Firefox nebo Safari, klepněte na nadpis tohoto článku a podívejte se.

Aktuality e-mailem

Můžeme vám posílat aktuality e-mailem.

Pokud chcete dostávat aktuality přímo do své mailové schránky, zaregistrujte se. Zrušení registrace lze provést z každého mailu, který dostanete.

Zaregistrujte se:

Jméno: *

E-mail: *

Ověřovací kód:

Upozornění:

 • pokud vám maily nechodí, podívejte se do spamové pošty
 • pokud mail nezobrazuje webové odkazy (v některých mobilních aplikacích), nelze se v něm odhlásit z odběru. Otevřte mail v počítači nebo napište webmasterovi